Siirry sisältöön

Sosionomiopiskelijat tutustuivat toiminnallisuuteen tulevien fysioterapeuttien johdolla

Tikkurilan kampuksen sosionomiopiskelijat pääsivät mittaamaan omaa toimintakykyään ja tutustumaan hyvinvointiteknologiaan fysioterapeuttiopiskelijoiden ja teknologiayritysten johdattelemana.

Laurean sosionomiopiskelijat toteuttivat Tikkurilan kampuksella yhteisen aamupäivän Teknologialainaamon, Otaniemen fysioterapeuttiopiskelijoiden sekä kahden kuntoutusyrityksen, Meditas Oy:n sekä Kuori Oy:n, kanssa. Tapahtuma oli osa sosiaalialan Luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä –opintojaksoa.

Aamupäivän aikana sosionomiopiskelijat pääsivät tutustumaan toiminnallisuuteen ja toimintakyvyn rajoitteisiin fysioterapeuttiopiskelijoiden ja kuntoutusyritysten edustajien johdolla. Aamu alkoi kolmannen vuoden fysioterapeuttiopiskelijoiden esityksellä, jossa he kertoivat, mitä toimintakyky käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voidaan esimerkiksi mitata. Esityksen aikana kävi selväksi, että fysioterapeuteille ja sosionomeille toimintakyky voi tarkoittaa hyvin eri asioita: toiset tarkkailevat ensisijaisesti fyysisiä ominaisuuksia ja rajoitteita, toiset taas psyykkistä ja sosiaalista puolta.Luento-osuuden jälkeen sosionomiopiskelijat pääsivät mittaamaan omaa toimintakykyään muun muassa puristusvoima-, tuolilta nousu- ja kävelytesteillä. Teknologialainaamon tuotteista opiskelijoiden testattavana olivat BungyPump-kuntoilusauvat sekä Taikofon-äänituntumasoitin, jota voidaan käyttää esimerkiksi rauhoittumiseen stressaavissa tilanteissa. Lisäksi opiskelijat oppivat, miten jättikokoinen Yetitablet toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi keskittymishäiriöisten lasten opetuksessa, tai miten MotoTILES-liikuntalaatoilla  voidaan edistää vanhusten liikkuvuutta.  Testattavana oli myös Memoride-kuntopyörä, jonka avulla käyttäjän on kuntoilun ohessa mahdollista palata virtuaalisesti lapsuutensa maisemiin.

Sosionomiopiskelijat kokivat aamupäivän antoisaksi:
- Oli mielenkiintoista kuulla toimintakyvystä ja toiminnallisuudesta nimenomaan fysioterapeuttiopiskelijoiden kertomana. Pääsimme yhdessä pohtimaan, miten havainnointi asiakastyössä eroaa sosionomien ja fysioterapeuttien välillä. Oli mahtavaa päästä testaamaan erilaisia toimintakyvyn mittareita, jotka eivät kosketa vain fysioterapeutteja vaan ovat myös osa sosionomin työtä, sekä uusia teknologiasovelluksia. Teknologia on tulevaisuutta myös sosiaalialan työssä, opiskelijat toteavat aamupäivän päätteeksi.Lue lisää Laurean Teknologialainaamosta.