Siirry sisältöön

Sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden työn eettisiä ongelmia tutkittiin COPE-hankkeessa

Sosiaalialan eettiset ongelmat olivat yksi tutkimuskohde päättyneessä COPE-hankkeessa.

Sosionomit ovat melko uusi ammattiryhmä sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä ja heidän kohtaamista eettisistä ongelmista on vähän tutkimustietoa. Yliopettaja Soile Juujärven, sosionomi Elina Kallungin ja sosiaalityöntekijä Heidi Luostarin tutkimuksessa analysoitiin sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamia eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisemista uusissa sote-organisaatioissa.

Tulosten mukaan sosiaalialan työ on oikeudenmukaisuuden etiikkaan painottunutta. Sosionomit ja sosiaalityöntekijät pyrkivät turvaamaan asiakkaiden oikeuksien toteutumisen ja ajavat heidän asioitaan moniammatillisessa verkostossa.

Huolenpidon etiikka puolestaan suuntautuu asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen ja hyvien suhteiden ylläpitämiseen heidän kanssaan. Sosionomit käyttävät huolenpidon etiikkaa osana palveluohjausta turvaamaan asiakkaan hyvinvoinnin palvelujen nivelkohdissa. 

Huolenpidon etiikan mukainen pohdinta on myös osa sosiaalityöntekijöiden harkintavaltaa, jolla pyritään turvaamaan asiakkaan edun toteutuminen vaikeissa tilanteissa. Sosiaalialan koulutuksessa tulisikin käsitellä eettisiä kysymyksiä kummankin etiikan näkökulmasta.

Lue Social Ethics and Welfare –lehdessä  julkaistu artikkeli.

Työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa (COPE) oli Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama konsortiohanke (2016-2019). COPE-hankkeessa julkaistiin runsaasti tutkimuksia ja toimenpidesuosituksia.

Lisätietoja: