Siirry sisältöön

Sosiaalista syrjäytymistä tutkivalle hankkeelle 640 000 euron rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionrahoitusta ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Rahoituksella on tarkoitus vahvistaa strategista suunnittelua ja johtamista sekä tukea TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. 

Laurea-ammattikorkeakoulu oli rahoituksen saaneiden joukossa. 640 000 euron rahoitus myönnettiin Laureassa käynnistyvälle “Empowering people towards inclusive society” -hankkeelle. Hanke täydentää Laurean Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala -tutkimusohjelman hankesalkkua. 

- Keskuudessamme on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota tai ovat jo pudonneet yhteiskunnan toimien ulkopuolelle, ja joilla ei ole tietoa tai osaamista yhteiskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä, kuvailee hankkeen lähtökohtia tutkimusohjelmajohtaja Sari Heikkinen Laureasta. 

- Nyt käynnistyvä hanke vie tekijät pohtimaan, kehittämään ja tutkimaan yhteiskuntaamme sosiaalisen syrjäytymisen näkökulmasta huomioiden yhteiskehittämisen ja ennen kaikkea kokemusasiantuntijuuden. 

Laurean käynnissä olevat hankkeet tukevat uutta hanketta monipuolisesti ja näin saadaan monenlaisia synergiaetuja yhteistoiminnasta. Hankkeen totuttajina toimivat laurealaiset huippuosaajat, joilla on pitkä kokemus hanketoiminnasta, julkaisemisesta ja erilaisten kehittämismenetelmien käytöstä. Tarkoitus on aktivoida itse asiakaskuntaa ja saada heikommassa asemassa olevien kansalaisten ääni esille. 

- Heillä on valtavasti annettavaa ja he voivat oman kokemuksensa avulla auttaa muita ymmärtämään, millaisin keinoin voisimme paremmin saavuttaa ihmisiä. Millä tavalla kaikki voisivat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi, tutkimusohjelmajohtaja Heikkinen toteaa.

Tällaisella hanketoiminnalla on laajaa vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti, sen tuloksia levitetään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Lue myös: OKM tukee ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen TKI-hankkeita viidellä miljoonalla eurolla (www.minedu.fi) 

Lisätietoja: