Siirry sisältöön

Pehmeiden taitojen oppimispeli rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioiden asiantuntijoille

Gaming for Peace –tutkimushankkeessa luotu oppimispeli on tulos kahden vuoden kehitystyöstä, jossa myös Laurea oli mukana.

Gaming for Peace (GAP) -tutkimushankkeessa kehitetyn oppimispelin tarkoituksena on opettaa pehmeitä taitoja rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä toimiville henkilöille. Pehmeillä taidoilla tarkoitetaan muun muassa yhteistyötaitoja, keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja, kulttuurienvälistä tietämystä ja sukupuolitietoisuutta sekä johtamisen ja luottamuksen rakentamisen taitoja.

- Nämä taidot ovat varmasti ihan missä vaan työssä aika merkityksellisiä, mutta erityisesti tällaisessa monikulttuurisessa työympäristössä. Kriisiympäristössä päätökset pitää tehdä nopeammin ja tilanteetkin voivat olla vähän uhkaavia, jolloin paineensietokyky on siten vähän eri tasolla kuin länsimaisissa työyhteisöissä, Laurean tutkimuspalvelupäällikkö ja Gaming for Peace –hankkeen projektipäällikkö Kirsi Hyttinen kertoo.

Hankkeessa on ollut mukana eri tehtävissä toimivia kriisinhallinnan asiantuntijoita sekä pedagogisia asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Suomesta projektikonsortiossa olivat mukana Laurea sekä Puolustusvoimien kansainvälinen keskus. Kirsi Hyttinen toteaakin, että eri alan asiantuntijoiden kerääntyminen yhteen teki pelin kehittämisprosessista erityisen opettavaisen.

Oppimispelin kehittämiseksi tehtiin lukuisia haastatteluja, joiden pohjalta rakennettiin realistisia skenaarioita. Tarkoituksena on, että pelaaja saa arvion siitä, mitä pehmeitä taitoja hän on pelin aikana onnistunut kehittämään ja mihin on jatkossa vielä kiinnitettävä huomiota.

Tulevaisuudessa oppimispeliä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös turvallisuusalan koulutuksessa. Laurean turvallisuusalan opiskelijat pääsivät testaamaan peliä ja kokivat sen opintojen kannalta hyödylliseksi.

Myös Kirsi Hyttinen on pelin suhteen luottavainen:

- Oppimispeliä voidaan ehdottomasti hyödyntää myös turvallisuustoimijoiden keskuudessa ja korkeakouluopetuksessa.

Oppimispeli on yksi työkalu, jonka avulla koulutusta voidaan järjestää digitaalisesti, paikkaan sitoutumatta. Tällaisten työkalujen kysyntä kasvaa jatkuvasti, erityisesti koulutettaessa työelämässä olevia opiskelijoita.

- Opettavaisinta hankkeessa on ollut ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus ja miten sitä voidaan tässä oppimisen kontekstissa hyödyntää, Hyttinen toteaa.

Oppimispeli on ladattavissa ja pelattavissa helmikuun 2019 loppuun asti. Lataa peli tästä.

Lisätietoja: