Siirry sisältöön

Opinnäytetyö: opiskelijat ja henkilökunta viihtyvät Lohjan uudella kampuksella

Liiketalouden opiskelija Marissa Sirkiä tutki opinnäytetyössään käyttäjien kokemuksia uudesta kampuksesta.

”Sairaanhoitajien simulaatiosairaalasta iso plussa”, ”ihanaa, kun on rohkeasti käytetty värejä”, ”ihana, viihtyisä ja yhteisöllinen kampus”. Näin kuvailivat opiskelijat ja henkilökunta Laurean uutta Lohjan kampusta liiketalouden opiskelija Marissa Sirkiän opinnäytetyön kyselytutkimuksessa.

Laurean uusi kampus avattiin viime vuonna Lohjan keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Lohessa. Syyslukukauden opetus käynnistyi uusissa tiloissa ja Marissa Sirkiän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa käyttäjien kokemuksia kampuksen toimivuudesta ja viihtyisyydestä.

Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden ja henkilökunnan kokemukset uusista tiloista ovat positiivisia. Kampuksella viihdytään ja yhtenäiset tilat edistävät yhteisöllisyyttä sekä spontaanien vuorovaikutustilanteiden syntymistä.

-    Käyttäjien tyytyväisyys opiskeluympäristöön näkyy Lohjalla esimerkiksi siinä, että opiskelijat kertovat tulevansa enemmän kampukselle tekemään ryhmätöitä, Sirkiä nostaa esiin.

Yhteisöllisyys lisääntynyt uudella kampuksella

Marissa Sirkiä käytti opinnäytetyössään sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Tilojen käytettävyyttä ja käyttäjien kokemuksia kartoitettiin opiskelijoille ja henkilökunnalle toteutetulla kyselyllä. Käyttäjäkokemusta syvennettiin teemahaastatteluilla.

-    Vastausten perusteella tilat soveltuvat hyvin käyttötarkoitukseensa eli oppimiseen ja opettamiseen. Tilojen muunneltavuus, joustavuus ja tekniikka myös tukevat näitä toimintoja, Marissa Sirkiä kertoo.
-    Viihtyisyyttä puolestaan lisäävät tilojen harmoninen värimaailma ja kalustus.

Sekä määrällisissä että laadullisissa vastauksissa esiin nousee yhteisöllisyys. Kampuksen tilat ovat suurelta osin yhtä, avointa tilaa, mikä sai käyttäjiltä kiitosta:

-    Haastateltavat kertoivat, että on kiva että avoimissa tiloissa näkee ihmisiä, vaikkei olisikaan suoranaisesti heidän kanssaan tekemisissä, Sirkiä jatkaa.
-    Aiemmin opiskelu tapahtui Lohjalla kahdessa eri rakennuksessa, joten uusi kampus mahdollistaa myös aivan erilaisen yhteistyön opiskelijoiden ja opettajien kesken.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluvaiheessa tärkeää

Vuonna 2018 opintonsa aloittanut Marissa Sirkiä valmistui tradenomiksi huhtikuussa. Opintojensa aikana hän kiinnostui työympäristöjohtamisesta ja valitsi syventäviin opintoihinsa tähän liittyviä opintojaksoja. Marissa myös teki yhden työharjoittelujakson Laurean tilapalveluissa, jossa hän pääsi mm. suunnittelemaan kierrätysratkaisuja Leppävaaran kampukselle.

Millaisista tekijöistä sitten syntyy hyvä oppimis- tai työympäristö? Sirkiä nostaa opinnäytetyönsä johtopäätöksistä esiin erityisesti yhden tärkeän tekijän:

-    Erityisen tärkeää on, että tulevia käyttäjiä on osallistettu mahdollisimman paljon jo uusien tilojen suunnitteluvaiheessa. Se vaikuttaa käyttäjäkokemukseen todella paljon, Sirkiä korostaa.
-    Yhtenä esimerkkinä Lohjalla testattiin kalusteita etukäteen vanhalla kampuksella, jolloin ihmiset pääsivät konkreettisella tavalla vaikuttamaan uusien tilojen kalustevalintoihin.

”Käyttäjät ylpeitä kampuksesta”

Sirkiän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Laureassa kehittämispäällikkö Elina Flemming, joka vastasi tilojen suunnittelun koordinoinnista Lohjan kampuksella. Flemming on tyytyväinen siihen, että opinnäytetyön avulla saatiin kattavan tiedonkeruun pohjalta luotua hyvä kokonaiskuva käyttäjäkokemuksesta:

-    Voidaan sanoa, että uusien tilojen suunnitteluratkaisuissa on pääsääntöisesti onnistuttu, hän kuvailee.
-    Erityisen ilahtunut olen siitä, että uusi kampus on lisännyt yhteistyötä ja kohtaamisia eri alojen välillä, ja että työntekijät ja opiskelijat ovat kampuksesta ylpeitä.

Tutustu Marissa Sirkiän opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja: