Siirry sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksia opiskeluhyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen kahdelle Laurean hankkeelle.

Laurea on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen OMA OTE ja HALI-hankkeille, joilla tuetaan opiskeluhyvinvointia ja opintojen edistymistä korona-aikana. Lisäksi Laurean opiskelijakunta Laureamko sai neljän muun opiskelijakunnan (O’Diako, METKA, Helga ja TUO) kanssa yhteisrahoitusta hankkeelle, jossa kehitetään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta etäaikana korkeakouluyhteisöissä.

OMA OTE -hanke tukee kaikkia Laurean opiskelijoita

OMA OTE - Opiskelijoiden hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa Laureassa -hankkeen tavoite on vahvistaa opiskelijoiden kokemusta elämänhallinnasta ja omasta hyvinvoinnistaan sekä tukea heitä opintojensa suunnittelussa. Hanke toteutetaan monitoimijaisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Tavoitteena on tavoittaa Laurean eri kampusten opiskelijat.

Hankkeessa huomioidaan opiskelijoiden yksilöllisyys tarjoamalla heille eritasoisia perus-, täydentävän ja tehostetun ohjauksen palveluita. Perusohjausta kehitetään mm. tarjoamalla opiskelijoille elämänhallintaan liittyviä uusia koulutussisältöjä. Täydentävänä ohjauksena on käynnistetty uusia palveluita kuten Mitä kuuluu? –Zoom-tuki ja hyvinvointikävelyt.

Hankkeen tavoitteena on myös tavoittaa korona-ajan vuoksi keskeytysvaarassa olevat ja opiskelurytmistä tipahtaneet opiskelijat ja auttaa heitä jatkamaan opintojaan. Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeen prosessiportfoliota voi seurata hankkeen sivuilla.

HALI-hanke keskittyy matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden erityiskysymyksiin

Haaga-Helian vetämä HALI – Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin –hankkeen ensisijaisia asiakkaita ovat Haaga-Helian ja Laurean restonomiopiskelijat. Hankkeen partnerina toimii Haaga-Helian opiskelijakunta Helga. 

Korona on koetellut erityisesti hotelli-, matkailu- ja ravintola-alaa. Ala ei ole voinut tarjota restonomiopiskelijoille heidän tutkintoon liittyviä harjoittelumahdollisuuksia. Erityisen hankala tilanne oli keväästä 2020 ja tällä hetkellä se näyttäytyy hotelli- ja majoitussektorin harjoittelu- ja työpaikkojen vähenemisellä. Keväällä 2020 alkanut opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin puute on selvästi lisääntynyt.

Hanke koostuu useasta tarvekartoitukseen perustuvasta rinnakkaisesta toimenpiteestä. Tarkoitus on sekä lisätä opiskelijahyvinvointiin liittyvien palvelujen saatavuutta että kehittää nopeasti uusia palveluita yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa palvelumuotoilun keinoin vastaamaan em. haasteisiin. Lisätietoa hankkeesta Haaga-Helian sivuilla. 

Lisätietoja: