Siirry sisältöön

Olga Gurova aloittaa erikoistutkijana Laureassa

Laurea vahvistaa TKI-toiminnan vaikuttavuutta kymmenellä tutkijarekrytoinnilla.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on tänä vuonna käynnistetty tutkijan urapolku ja siihen liittyen on aloitettu kymmenen tutkijan rekrytoinnit. Tehtäviä avataan kaikkiin Laurean tutkimusohjelmiin, joita ovat Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala, Palveluliiketoiminta ja kiertotalous sekä Yhtenäinen turvallisuus.

Tutkijan urapolun toiselle portaalle erikoistutkijaksi on nyt nimitetty tohtori Olga Gurova. Pietarin Eurooppalaisessa yliopistossa väitellyt Gurova tulee Laureaan tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta, jossa hän on toiminut apulaisprofessorina humanistisessa tiedekunnassa.

Taustaltaan Olga Gurova on sosiologi, joka on viimeiset 15 vuotta tutkinut erityisesti kulutusta, markkinoita, eriarvoisuutta ja kestävää kehitystä erityisesti kulttuurin ja muodin näkökulmasta. Ennen Aalborgin yliopistoa Gurova työskenteli Suomessa mm. Suomen Akatemian tutkijana.

Vuonna 2015 hän tutki suomalaisia vaatesuunnittelijoita ja kestävän muodin (sustainable fashion) haasteita (lue lisää artikkelista “A Critical Approach to Sustainable Fashion: Practices of Clothing Designers in the Kallio Neighborhood of Helsinki” tai katso video). Toisessa tutkimuksessaan hän haastatteli suomalaisia päätöksentekijöitä mm. eri ministeriöissä siitä, millaisena he näkevät muotiteollisuuden (lue lisää artikkelista “In search of a moneymaking machine”). Tanskassa yksi hänen merkittävistä tutkimushankkeista puolestaan liittyi puettavaan teknologiaan (wearable technology).

- Kestävä kehitys on ollut minulle jo pitkään tärkeä tutkimusteema, Gurova kertoo.
- Ympäristönäkökulmien lisäksi kestävän kehityksen tarkastelussa on aina tärkeää huomioida myös muut näkökulmat, kuten sosiaalinen kestävyys. Ja samalla painotan aina myös sitä, että kun ajatellaan kiertotaloutta, niin jo käsitteen nimessäkin on mukana talous.

Olga Gurova on erittäin innostunut erikoistutkijan nimityksestä ja odottaa työskentelyä Laureassa. Kestävän kehityksen teeman lisäksi hän tunnistaa useita yhtymäkohtia omassa ja Laurean tavassa lähestyä tutkimusta.

- Yksi keskeinen näkökulma on ns. ”triple helix” -malli eli ajatus siitä, että voidaksemme luoda uusia innovaatioita, on luotava yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkijoiden, julkisen sektorin sekä yritysten kesken. Tämä näkökulma on lähellä minun sydäntäni ja samalla myös Laureassa laajasti toteutettu, hän sanoo.