Siirry sisältöön

Laurealle lähes 500 000 euron rahoitus TKI-toimintaan

CCO- eli Co-creation Orchestration -hankkeessa Laurea kehittää yhteiskehittämisen ekosysteemiä Uudellemaalle.

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Laurealle 472 000 euron rahoituksen soveltavaan tutkimukseen sekä kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Laurean hakemus koski hanketta, jossa lähdetään kehittämään yhteiskehittämisen toimintamallia edistämään aluekehitystyön vaikuttavuutta.

CCO- eli Co-creation Orchestration -hanketta on valmisteltu osana Laurean Kunta2020-strategiaa. ’Yhteiskehittämisen orkestrointi’ tarkoittaa tässä sitä synergiaa, joka syntyy yhteistyössä Uudenmaan alueen toimijoiden ja heidän hankkeidensa välille. Skaalautuvaa toimintamallia kehitetään ja pilotoidaan Uudellamaalla ja muualla Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää jatkumoa päättyneiden, käynnissä olevien ja uusien TKI-hankkeiden välille. Hankehakemuksen pohjana on Laurean pitkäjänteinen yhteiskehittämistyö ja lukuisat Uudenmaan kuntien ja muiden toimijoiden kanssa toteutetut hankkeet.

-    Aluekehityksen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää yhteiskehittämisen koordinointia ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa luodaan yhteiselle ekosysteemille toimintamalli. Tavoitteena on nostaa korkeakoulujen yksittäisten TKI-hankkeiden yhteistä vaikuttavuutta niin, että ne vahvistavat samaan aikaan sekä yritysten liiketoimintaedellytyksiä, ihmisten hyvinvointia että koulutuksen laatua, kuvailee Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

Ministeriö myönsi rahoitusta hakemusten perusteella seitsemälle ammattikorkeakoululle yhteensä 5 miljoonaa euroa. Rahoituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategista suunnittelua ja johtamista.

Lue lisää valtioneuvoston verkkosivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Lisätietoja: