Siirry sisältöön

Norjalaiset rikosseuraamusalan opiskelijat vierailivat Laureassa

KRUS-korkeakoulun opiskelijat tutustuivat Laureassa mm. rikostaustaisten kokemusasiantuntijoiden KEIJO-hankkeeseen.

University College of Norwegian Correctional Service (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS) on Lillestrømissa sijaitseva korkeakoulu, joka tarjoaa rikosseuraamusalan henkilöstölle tutkintokoulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä toteuttaa alaan liittyvää tutkimusta.

Kahdeksan opiskelijaa ja heidän opettajat KRUS:sta saapuivat maanantaina 7.10. tutustumaan viikoksi Suomen rikosseuraamusalan käytänteisiin sekä Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomin ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) vanginvartijan –tutkintokoulutuksiin.

Opiskelijoiden viikko sisälsi erilaisia tutustumisvierailuja muun muassa Helsingin ja Suomenlinnan vankiloihin ja Kriminaalihuollon tukisäätiöön sekä osallistumista luentoihin. Torstaina 10.10. opiskelijat saapuivat Tikkurilan kampukselle tutustumaan KEIJO-hankkeeseen.

KEIJO-hanke tarjoaa kokemusasiantuntijakoulutusta rikos- ja päihdetaustaisille. Koulutus kestää kolme kuukautta. Hankkeen tavoitteena on kehittää työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustuu kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. KEIJO-hanke toteutetaan yhdessä Valo-Valmennusyhdistyksen, Silta-Valmennusyhdistyksen ja Laurean kanssa.

KEIJO-hankkeen ensimmäiseen koulutukseen osallistunut kokemusasiantuntija Matti sekä Laurean lehtori Janika Lindströmiä kertoivat vieraille, millaisesta toiminnasta hankkeessa on kyse. Janika ja Matti esittelevät hankkeessa kouluttautuneiden uratarinoita. Suurin osa osallistujista on päässyt työelämään ja toimii esimerkiksi työkokeiluissa päihdetyössä, vapaaehtoistoiminnassa sekä muissa vastaavissa yhdistyksissä.

Matti kertoi vieraille oman tarinansa siitä, millainen rikostausta hänellä on, ja miten hän on päässyt tästä vanhasta elämäntavasta irti. Tällä hetkellä Matti toimii kokemusasiantuntijana ja auttaa muita vankilasta pääseviä vankeja sopeutumaan yhteiskuntaan paremmin. Tämän lisäksi Matti auttaa Janikaa tulevien KEIJO-hankkeen jäsenien valitsemisessa. Hankkeeseen yleensä hakee noin 15 vankilasta vapautuvaa vankia ja heistä noin kahdeksan valitaan hankkeeseen mukaan.

Norjalaiset opiskelijat olivat kiinnostuneita KEIJO-hankkeesta ja kyselevät innokkaasti lisäkysymyksiä Matin kokemuksista. Matti ja Janika kertovat, että kokemusasiantuntijat auttavat muita toipumaan ja irrottautumaan rikollisesta toiminnasta käyttäen vertaistukea. He haluavat toimia esimerkkeinä muille rikollisille ja tuoda muun muassa sellaista ajatusta esille, jossa hyvää tekeville tapahtuu myös hyviä asioita.

Liv Renate, Totlandsdal Sävik ja Sindre Asbjörnröd opiskelevat KRUS:ssa viimeistä vuotta ja heidän olisi tarkoitus valmistua joulukuussa. He kertoivat, että heidän koulutuksensa kestää kaksi vuotta, jonka jälkeen on tarkoitus työskennellä vähintään vuosi kyseisen alan töissä. Liv kertoo, että heidän koulutuksensa eroaa Laurean rikosseuraamusalasta siten, että heillä keskitytään täysin vain vankeinhoitoon ja siihen liittyviin palveluihin.

Opiskelijoiden mukaan Norjassa ei ole tällä hetkellä vastaavanlaista hanketta, mutta pitäisivät sitä erittäin hyvänä ideana, jos sellainen saataisiin myös heille. He jopa toivoivat, että Janika ja Matti tulisivat myös heidän kouluunsa kertomaan tästä projektista, jotta tällaista toimintatapaa voitaisiin hyödyntää myös Norjassa.

Opiskelijat kertoivat myös, että tämä opintomatka Suomeen on ollut mielenkiintoinen ja opettava reissu. He kertovat, että Suomen ja Norjan vankeinhoidossa on joitakin samoja piirteitä, mutta esimerkiksi kyseinen KEIJO-hanke oli heille aivan uutta.