Siirry sisältöön

Englannin ja ruotsin kielen verkko-opintoja avoimen AMK:n tarjonnassa

Tarjolla on sekä valmentavia että syventäviä opintojaksoja. Avoimen AMK:n opintojaksot alkavat huhtikuussa ja niihin voi hakea maaliskuun loppuun saakka.

Loppukevään aikana verkossa toteutettavia kieliopintoja on lisätty Laurean avoimen AMK:n tarjontaan. Avoimen AMK:n opinnot ovat avoimia kaikille, eikä niihin ole pohjakoulutusvaatimuksia. Kaikki tarjolla olevat opintojaksot toteutetaan verkossa. Opinnot ovat laajuudeltaan 3-5 opintopistettä ja ne on mahdollista lukea hyväksi osaksi AMK-opintoja, mikäli päätyy tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen AMK:n opinnot maksavat 15€/opintopiste.

Hakuaika opintojaksoille on lyhyt ja paikat täyttyvät nopeasti. Haku päättyy 31.3.2020.

Tarjolla olevat opintojaksot:

Klikkaamalla opintojakson nimeä, saa lisätietoa.

Valmentava englanti

Laajuus: 3 opintopistettä

Hinta: 45€

Toteutusaika: 03.04.2020 - 07.05.2020

Opintojen sisältö:

Opiskelija osaa
- englannin kielen keskeiset rakenteet
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa keskeistä perussanastoa
- kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Aikataulu:

Zoom-tapaamiset:

Pe 3.4. klo 8.30 - 11.00
To 9.4. klo 15.30 - 17.30
Ke 15.4. klo 15.00 - 17.00
Ti 21.4. klo 15.00 - 17.00
Ke 29.4. klo 15.00 - 17.00
To 7.5. klo 15.30 - 17.30

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

English in Social Services

Laajuus: 5 opintopistettä

Hinta: 75€

Toteutusaika: 07.04.2020 - 02.06.2020

Opintojen sisältö:

The student is able to

  • communicate as a professional in field specific tasks
  • speak and write English with the understanding of the appropriate style and register
  • identify personal developmental needs in communication and language skills and develop realistic strategies for improvement
  • search for information from professional publications and databases

Aikataulu:

Zoom-tapaamiset:

7.4. klo 15.00 - 17.30
14.4. klo 15.00 - 17.30
22.4. klo 15.00 - 17.30
28.4. klo 15.00 - 17.30
5.5. klo 15.00 - 17.30
12.5. klo 15.00 - 17.30
19.5. klo 15.00 - 17.30
26.5. klo 15.00 - 17.30
2.6. klo 15.00 - 17.30

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Professional Communication in English

Laajuus: 5 opintopistettä

Hinta: 75€

Toteutusaika: 01.04.2020 - 30.07.2020

Opintojen sisältö:

Opintojaksolla käsitellään seuraavia aihealueita:
• Kulttuurienvälinen viestintä ja viestintätyylit
• Suullisen ja kirjallisen viestinnän viestintästrategiat
• Tehokkaan viestinnän elementit
• Tehokas ja suostutteleva viestintä
• Suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyli ja rekisteri
• Perusbusiness-sanaston läpikäynti

Opintojakso on kokonaan verkossa.

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Valmentava ruotsi

Laajuus: 3 opintopistettä

Hinta: 45€

Toteutusaika: 01.04.2020 - 13.5.2020

Opintojen sisältö:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ruotsin kielen perusrakenteita
  • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
  • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Sisältö:

  • Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
  • Sanaston kartuttaminen
  • Kielitaidon kehittämisen menetelmät

Aikataulu ja toteutus:

Verkkoluennot:
ke 1.4 klo 9:30-11:00
ma 6.4. klo 9:30-11:00
ke 15.4 klo 9:30-11:00
ke 22.4. klo 9:30-11:00
ke 29.4. klo 9:30-11:00
ke 6.5 klo 9:30-11:00

Kirjallinen tentti verkossa:
13.5 klo 9:30-11:00

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Svenska inom socialbranschen

Laajuus: 5 opintopistettä

Hinta: 75€

Toteutusaika: 01.04.2020 - 13.5.2020

Opintojen sisältö:
Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työ- ja viestintätehtävissä
- kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
- ymmärtää pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielistä materiaalia
- saavuttaa ruotsin kielessä vähintään B1.2-taitotason ja saa tutkintotodistukseen merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Aikataulu ja toteutus:
Verkkoluennot:
ke 1.4 klo 12:45-15:15
ke 8.4. klo 12:45-15:15
ke 15.4 klo 12:45-15:15
ke 22.4. klo 12:45-15:15
ke 29.4. klo 12:45-15:15
ke 6.5 klo 12:45-15:15

Suullinen tentti 13.5.
Kirjallinen tentti 15.5 klo 12:45

Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Svenska för tradenomer

Laajuus: 5 opintopistettä

Hinta: 75€

Toteutusaika: 01.04.2020 - 31.05.2020

Opintojen sisältö:
Opiskelija osaa
- viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
- ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
- viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta


Aikataulu ja toteutus:
Zoom-tapaamiset keskiviikkoisin 1.4. lähtien klo 12:00-13:30.
I: Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä Optimassa.
II: Suulliset harjoitukset Zoomissa.
Zoom-tapaamiset voi suorittaa kahdella tavalla:
1) Annettuna aikana opettajajohtoisesti (ke klo 12-13:30) TAI
2) Omalla ajalla oman työparin kanssa (viikottaiset videopalautukset).

Vaihtoehdon 2 työskentely sovitaan aloitustapaamisen lopussa ja sovimme opetusaikataulusta niin, että voit suorittaa Zoom-tapaamiset itsellesi sopivina aikoina. Huomioithan, että tämä vaihtoehto vaatii sinulta useampia videopalautuksia, joita opettaja tarkastaa.
Sekä opetus että tentit (suullinen ja kirjallinen) suoritetaan täysin etänä.

Ilmoittaudu opintojaksolle