Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeistus: Puramme rajoituksia turvallisuudesta huolehtien

Lähiopetusta kampuksilla on mahdollista lisätä nykyisten viranomaisrajoitusten muuttuessa 15.10.2021 alkaen. Käytämme maskeja kampuksilla toistaiseksi sekä noudatamme kaikessa toiminnassa hyviä hygieniakäytäntöjä.

(Ohjeistus päivitetty 30.9.2021: opetuksen ohjeistus uusittu, palvelujen ohjeistusta uusittu, matkustusohje uusittu)

Laurea valmistautuu luopumaan kaikista koronarajoituksista 1.1.2022 alkaen. Kevätlukukautta koskevat valmistelut voidaan tehdä tämä huomioiden. Kevätlukukauden 2022 opetus toteutuu opetuksen toteutusmuodon (päivä-, monimuoto- tai verkko-opetus) mukaisesti.

Päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Opetuksen jär­jes­te­lyt 

Rokotuskattavuuden kasvu ja epidemiatilanteen helpottuminen Suomessa mahdollistavat lähiopetuksen lisäämisen kampuksilla turvallisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Kaikki opetus on mahdollista järjestää kampuksilla 15.10.2021 alkaen, mikäli se on opetuksen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja mahdollista.
 • Kaikki toiminta kampuksilla tapahtuu turvallisesti, riittävään väljyyteen pyrkien sekä hygieniasta huolehtien. Käytämme kampuksilla kasvomaskia.
 • Karanteenissa olevien tai terveyssyistä poissa olevien opiskelijoiden opintojen eteneminen ja osaamisen kehittyminen varmistetaan pedagogisilla ratkaisuilla, esimerkiksi läsnäoloa korvaavilla itsenäisillä oppimistehtävillä.
 • Tavoitteena on, että normaalit opetuksen järjestelyt toteutuvat 1.1.2022 alkaen. 

Tilavaraukset tulee Peppi-järjestelmässä päivittää, jos tilatarpeeseen tulee muutoksia.

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kampuksilla

Laurean kampuksilla on mahdollista järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia 15.10.2021 alkaen seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa terveysturvallisuuskäytännöistä. Paikalle tullaan vain terveenä ja kasvomaskeja käytetään. Järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso.
 • Sisätiloissa tilaisuuden osallistujamääräksi suositellaan korkeintaan 75% tilan enimmäishenkilömäärästä
 • Ulkoalueilla järjestettävät tilaisuudet toteutetaan voimassa olevien viranomaissuositusten ja -määräysten mukaisesti.

Mikäli epidemiatilanne muuttuu, ohjeita voidaan joutua muuttamaan ja jo suunniteltuja tilaisuuksia perumaan. Suuret opiskelijatapahtumat suositellaan siirrettäväksi ja pidettäväksi aikaisintaan marraskuun alussa, kun rokotekattavuus nuorten aikuisten parissa on korkeampi.

Palvelut kampuksilla 

Palvelut kampuksilla ovat käytettävissä aukioloaikojen mukaisesti. Kaikkien Laurean kampuspalvelujen käyttö edellyttää ohjeiden mukaisesti etäisyyden pitämistä, kontaktien minimoimista, hyvästä käsihygieniasta huolehtimista ja kasvomaskin käyttöä. Suosittelemme, että tilojen käyttö suunnitellaan siten, että tiloihin otetaan asiakkaita korkeintaan 75 % tilan kapasiteetista.

Laurean opintotoimistot ja ServiceDesk palvelevat verkossa ja kampuksilla. Suosittelemme käyttämään palveluita verkossa tai varaamaan palveluajan ruuhkien minimoimiseksi ja palvelun varmistamiseksi.

Opiskelijoiden ulkomaanmatkat  

Opiskelijavaihdot ulkomaille ovat mahdollisia maissa, joissa UM:n matkustustiedotteen mukainen turvallisuustaso on ”noudata tavanomaista varovaisuutta” tai ”noudata erityistä varovaisuutta”. KV-vaihtoa suunnittelevan velvollisuutena on selvittää kohdemaan UM:n matkustustiedotteen sisältö, ajantasaiset maahantulosäädökset sekä mahdolliset kansalliset rajoitukset ja suositukset. Kv-harjoittelun toteuttaminen edellyttää erillistä riskiarviota, mikäli kohdemaan turvallisuustaso UM:n matkustustiedotteessa on ”vältä tarpeetonta matkustamista” tai ”vältä kaikkea matkustamista”. Matkustaminen ei ole mahdollista maihin, joiden turvallisuustaso on ”poistu maasta välittömästi”.

THL suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteen corona@laurea.fi kautta.​​​​​​​

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet  

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö sekä yhteisten ohjeiden noudattaminen:  

 • Kampuksille tullaan vain täysin terveinä. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, tulee viivytyksettä hakeutua kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.  
 • Kampuksilla käytetään kasvomaskia. Mikäli henkilö ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään kasvomaskia, hän käyttää henkilökohtaista kestokäyttöistä suojavisiiriä. Kasvomaskin/visiirin saa aulapalveluista. Myös omien maskien/visiirien käyttäminen on mahdollista.  
 • Laurea tarjoaa opiskelijoiden käyttöön päivittäiset maskit. Nämä maskit ovat joko kirurgisia suu-nenäsuojaimia tai FFP2-suojaimia. Yksistään kankaisten maskien käyttöä ei suositella. Lisäämme FFP2-tasoisten suojainten saatavuutta kampuksilla. 
 • Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Heti kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.  
 • Huolehditaan riittävästä väljyydestä kampuksilla 
 • Tehostetun siivouksen lisäksi tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja yhteiskäyttöisten pintojen pyyhkimiseksi 
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen 
 • Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita hankkimaan suositusten mukaiset rokotukset heti, kun se on mahdollista. 
 • Opiskelijat voivat varata kampuksen tiloja tilanvarausjärjestelmästä omaa työskentelyä tai pienryhmätyöskentelyä varten turvaohjeita noudattaen. Jos tila varataan pienryhmätyöskentelyä varten, tulee tilavaraukseen kirjata kaikkien osallistujien nimet. Tämä nopeuttaa mahdollisten altistumisketjujen jäljittämisessä.  

Lue lisää koronavirukselta suojautumisesta THL:n sivuilta