Siirry sisältöön

Laurealle menestystä arvostetussa Quality Innovation Award -kilpailussa

CREAR-arviointivälineelle kunniamaininta ja Laurealle Recognised by EFQM -tunnustus.

Quality Innovation Award -kilpailu on arvostettu, kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka järjestetään vuosittain innovaatioiden määrän lisäämiseksi ja tason parantamiseksi. Kilpailussa nostetaan esiin uusia innovaatioita sekä arvioidaan niitä uutuusarvon, hyödynnettävyyden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden perusteella. Suomessa kilpailun järjestää Suomen Laatuyhdistys ry. 

Vuoden 2021 Quality Innovation Award -kilpailun palkinnot jaettiin torstaina 11.11. järjestetyssä Suomen Laatukeskuksen Laatupäivässä.

Kunniamaininta Koulutusalan innovaatiot -sarjassa

Laurea menestyi tämän vuotisessa Quality Innovation Award -kilpailussa erinomaisesti, kun digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR palkittiin kunniamaininnalla Koulutusalan innovaatiot -sarjassa. CREAR on kehitetty Laurean koordinoimassa ESR-rahoitteisessa Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa (2018-2020).

CREAR on digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline ohjauksen, opetuksen ja opiskeluhuollon asiantuntijoille. Sen avulla voidaan tarkastella yksilön elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. CREAR soveltuu opettajille, ohjaajille ja muille oppilaitosten asiantuntijoille yksilöohjaus-, pienryhmä- ja luokkatilanteissa käytettäväksi. Tutustu tarkemmin CREAR-arviointivälineeseen.

Kilpailun tuomariston antamassa palautteessa CREAR-arviointivälinettä kuvaillaan järjestelmällisen kehittämistyön tulokseksi, joka on osoittautunut tarpeelliseksi työvälineeksi sekä sosiaalista kestävää kehitystä lisääväksi. 

EFQM-tunnustus Laurean toiminnan kehittämisestä

Laatupäivässä Laurealle luovutettiin myös Recognised by EFQM -tunnustus osoituksena toiminnan systemaattisesta kehittämisestä. EFQM-malli on kansainvälisesti tunnustettu johtamisen viitekehys, joka kuvaa erinomaisen organisaation toimintaa. Malli perustuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen sen välillä, mitä organisaatio valitsee suunnakseen, miten se toimii ja mitä tuloksia se saavuttaa. 

Laurean toiminnan keskeiseksi vahvuudeksi arviointiryhmä nosti toimintaympäristön muutoksiin vastaavan strategian ja Laureassa vallitsevan kehittämismyönteisen ilmapiirin. Laurean toiminta on vahvasti työelämäläheistä, jota tukevaa Learning by Developing (LbD) -toimintamalli ja avainkumppanuusmalli. 

Quality Innovation Award 2021 -kilpailussa pääpalkinnon saivat Peikko Groupin BOLDA-pilarikenkä Liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset -sarjassa sekä Metsä Spring Oy:n kehittämä Kuura-tekstiilikuitu Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa.

Kunniamainintoja jaettiin tänä vuonna kahdessa sarjassa. CREARin lisäksi kunniamaininnan sai Elenia Verkko Oyj:n EleniaGO Liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset -sarjassa.

EFQM-arvioinnissa Suomen laatupalkinto ja Suomen kiertotalouspalkinto luovutettiin Metsä Boardille. Tunnustukset saivat Elisa Oyj (Kansainvälinen menestyjä), Accenture ja Metsähallitus (Kiertotalouden kehittäjä) sekä Laadun kehittäjä -kategoriassa Laurean lisäksi Uponor Infra Oy:lle. 

Lue lisää Laatukeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja: