Siirry sisältöön

Laurea vahvasti mukana eurooppalaisissa tutkimushankkeissa

Kolmelle uudelle turvallisuusalan hankkeelle Horisontti2020-rahoitus.

Laurea-ammattikorkeakoulu on onnistunut Suomen ammattikorkeakouluista parhaiten Euroopan unionin Horisontti2020-ohjelman rahoitushauissa. Tammikuussa ohjelmasta myönnettiin rahoitus kolmelle uudelle turvallisuusalan hankkeelle, joissa Laurea on mukana. Tärkeimpänä näistä on 7 miljoonan euron AI-ARC -hanke, jota Laurea koordinoi.

Horisontti2020 on Euroopan unionin ohjelma, joka tukee huipputason eurooppalaista tutkimusta sekä innovaatioiden kehittämistä. Ohjelman kautta myönnetään rahoitusta lähes 80 miljardia euroa. Seitsemän vuoden mittainen ohjelma päättyi vuonna 2020.

Laurea-ammattikorkeakoulu on menestynyt erittäin hyvin Horisontti2020-ohjelman rahoituksen hakemisessa. Vuoden 2020 lopussa Laurea oli saanut ohjelmasta yli 5,5 miljoonaa euroa Suomalaisista ammattikorkeakouluista tämä ylivoimaisesti eniten.

- Kansainvälisten hankkeiden kautta Laurea onnistuu kasvattamaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintansa vaikuttavuutta, kun tulokset voidaan heti hyödyntää useissa eurooppalaisissa maissa, toteaa Laurean TKI-toiminnasta vastaava vararehtori Mari Vuolteenaho.

- Horisontti2020-rahoitus on erittäin kilpailtua, ja voimmekin olla iloisia ja ylpeitä siitä, että Laurean hakemukset menestyvät tiukassa kilpailussa.

Erityisen hyvin Laurea on menestynyt turvallisuusalalla Horisontti2020-ohjelman Turvalliset yhteiskunnat –teeman alla. Viimeisimpänä myönteisen rahoituspäätöksen sai tammikuussa 2021 kolme hanketta, joissa Laurea on mukana. Laurea koordinoi budjetiltaan 7 miljoonan euron suuruista AI-ARC-hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa arktisen alueen merenkäynnin turvallisuutta tekoälyyn pohjautuvan tilannekuvajärjestelmän avulla.

CYCLOPES-hankkeessa puolestaan luodaan kyberrikollisuuteen torjuntaan keskittyvä Euroopan laajuinen verkosto. Kolmas hanke on NOTIONES, jossa toimijat 15 Euroopan maasta kokoontuvat yhteen kehittämään eurooppalaista yhteistyötä tiedustelun alalla rikollisuuden torjuntaan liittyen.

- Laurean vahvuus turvallisuusalan TKI:ssa on monialainen lähestymistapa turvallisuuteen liittyviin haasteisiin perinteisen sektoriajattelun sijasta", kertoo tutkimusjohtaja Isto Mattila Laureasta.

- Tämä avaa hanketoiminnassa mahdollisuuksia löytää ratkaisuja arkisiin ongelmiin uusien toimijoiden kanssa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä kuten esimerkiksi kaupunkien infrastruktuurin turvallisuushaasteet, vanhusten turvallinen kotona-asuminen, epäsymmetriset hybridiuhat sekä digitaaliset tiedonvaihtopalvelut kansalaisille häiriötilanteissa muutama uusi turvallisuuden TKI toiminta-alue mainittuna.

Tutustu tarkemmin Laurean uusiin Horisontti2020-hankkeisiin:

Lisätietoja: