Siirry sisältöön

Laurea-alumnin Dialogisuuspuulle menestystä 

Laureasta sosionomiksi vuonna 2017 valmistuneen Kaius Karlssonin Dialogisuuspuu on voittanut Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa jaetun ensimmäisen sijan. 

Kaius Karlsson kehittämänsä Dialogisuuspuun kanssa.

Laureasta sosionomiksi vuonna 2017 valmistuneen Kaius Karlssonin opinnäytetyönään kehittämä Dialogisuuspuu on voittanut Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa jaetun ensimmäisen sijan.   

- Dialogisuuspuu on kohtaamisten pohtimiseen innostava työväline, Kaius kertoo.  
- Se ei anna käyttäjälleen valmiita vastauksia, vaan innostaa pohdintaan tarinoinnin ja pelillisen mekaniikan kautta.   

Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa etsitään ideoita ja uudistuksia, joiden avulla parannetaan espoolaisten palveluita ja kehitetään toimintatapoja. Kilpailun tarkoitus on tehdä näkyväksi Espoossa tehtävää jatkuvaa ja innovatiivista kehittämistyötä, ja se järjestettiin nyt kymmenettä kertaa.  

Dialogisuuspuu on monikäyttöinen työväline  

Karlsson on aiemmalta koulutukseltaan medianomi. Sosionomiopintojen myötä hän innostui dialogisuudesta ja halusi yhdistää opinnäytetyössään niin omaa osaamistaan kuin mielenkiintonsa kohteita, sekä luoda jotain, mikä voisi palvella myös työelämää. Dialogisuudella Karlsson viittaa vuorovaikutteisuuteen ja kohtaamiseen.   

- Pohdin pelillisyyttä ja pelikäsikirjoitusten malleja sekä dialogisuuden ja vastavuoroisuuden yhdistämistä tehokkaaksi ja yksinkertaiseksi välineeksi tai sovellukseksi. Pikkuhiljaa ideasta alkoi sitten jalostua Dialogisuuspuu kuvaamaan vuorovaikutusta haarautuvan puun muodossa, Kaius avaa opinnäytetyönsä syntyä.  

Dialogisuuspuu on kehitetty espoolaisessa yläkoulussa opiskelijoiden kanssa kokeillen. Sittemmin Karlsson on pitänyt Dialogisuuspuu-valmennuksia useissa kouluissa, sekä vetänyt Itä-Suomen yliopiston lehtori Kaarina Mönkkösen kanssa vuoden mittaisen dialogisuusvalmennuksen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella.   

Dialogisuuspuuta on käytetty lastensuojelun asiakastyössä, kouluissa opettajien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen parantamiseen sekä moniammatillisten kohtaamisten kehittämiseen, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat moninaiset, aina itsenäisestä reflektoinnista työpajatoimintaan. Se on vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä, vaikkakin sillä on kansainvälinen tavaramerkkisuoja.  

Seuraavaksi Karlsson haluaa luoda innostavan käsikirjan tai käyttöohjeen Dialogisuuspuulle.   

- Etsinkin tällä hetkellä yhteistyökumppania tai toimitusapua sitä varten, Kaius vinkkaa.  

Humaani innovaatio  

Tällä hetkellä YAMK-opintoja Laureassa suorittava Karlsson työskentelee opiskelijahuollon asiantuntijatehtävissä Espoon kaupungilla, suomenkielisten lukioiden resurssikuraattorina. Hän haluaa osoittaa Espoon kaupungille kiitosta saamastaan palkinnosta.  

- Perinteisesti palkitut innovaatiot ovat sellaisia, joissa on vahva tuottavuuden tavoite, Kaius toteaa.  
- Mielestäni on merkittävää, että näinkin lempeä ja humaani innovaatio palkittiin tällä tavalla, erityisesti kun tällaisesta työvälineestä on vaikeaa osoittaa suoraa taloudellista tuottoa.   

Dialogisuuspuu on mukana myös marraskuussa huipentuvassa Laatukeskuksen kansallisessa Quality Innovation Awards -kilpailussa, jonka tulokset selviävät 11.11.2021.  

Voit tutustua Karlssonin opinnäytetyöhön Dialogisuuspuu – työväline kohtaamisten pohtimiseen Theseuksessa.