Siirry sisältöön

Laurea Alumni Advisory Board mukana koulutuksen kehittämistyössä

Alumni Advisory Board aloitti toimikauden 2021-2024 uudistuneella ryhmällä.

Laurea alumni logo

Yksi Laurean alumnitoiminnan ydinryhmistä on Alumni Advisory Board. Vuodesta 2015 lähtien toimineen ryhmän tehtävänä on tukea koulutuksen kehittämistä Laureassa tuomalla työelämän osaamista ja näkökulmia mukaan kehittämistyöhön. Ryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa opetuksesta vastaavan vararehtori Katri Ojasalon johdolla. 
 
Alumni Advisory Boardin kokoonpano uudistui toimikaudelle 2021-2024 ja ryhmään kuuluu 20 Laurean alumnia. Ryhmän jäsenet ovat koulutustaustoiltaan erilaisia alumneja ja edustavat työelämän eri toimialoja. 

Uusi ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran verkkotapaamisessa 9.2.2021. Tapaamisen keskiössä oli tutustuminen ryhmän jäseniin, ja ryhmäytyminen sujui mainiosti myös etäyhteyksin. Ensimmäisessä tapaamisessa luotiin toimintamalli uudelle kaudelle ja keskusteltiin tulevien tapaamisten teemoista.

Käsiteltävät teemat uudella toimikaudella

Alumni Advisory Boardin tapaamisissa käsitellään erilaisia ajankohtaisia teemoja liittyen Laurean koulutustoimintaan ja sen kehittämiseen vastaamaan työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevissa ryhmän tapaamisissa syvennytään teemoihin kuten digitalisaatio, kansainvälisyys sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuudet.

Alumni Advisory Board toiminnasta vastaava Katri Ojasalo on innoissaan uuden toimikauden alkaessa:

-  On mahtava päästä aloittamaan uusi toimikausi monipuolisen, eri alojen ammattilaisista koostuvan ryhmän kanssa. Tulevissa tapaamisissa saamme arvokkaita työelämän näkökulmia koulutuksen kehittämistyöhön tärkeiden teemojen ympäriltä, Ojasalo kuvailee.

Työelämä muuttuu tällä hetkellä nopeasti ja tutkintokoulutusten rinnalle tarvitaan uusia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Laurean jatkuvasta oppimisesta vastaava johtaja Outi Perhiö on mukana Alumni Advisory Board -ryhmän toiminnassa ja kokee ryhmän tärkeänä työelämäverkostona.

-  Työelämän tarpeista nousevaa koulutusta halutaan lisätä entisestään, ja tässä ryhmässä pääsemme keskustelemaan alumnien kanssa eri alojen tämän hetken osaamistarpeista, toteaa Perhiö. 

“Aika antaa takaisin omalle korkeakoululle”

Ryhmässä toimivat alumnit saavat kokemusta siitä, miten korkeakoulutusta kehitetään työelämän kanssa yhteistyössä ja saavat ensikäden tietoa siitä, mihin korkeakoulutus on menossa. 

Estenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Laureassa suorittanut Mila Andersén on yksi uuden Alumni Advisory Boardin jäsenistä. Mila kokee saaneensa Laurealta paljon opintojen aikana ja nyt on aika antaa takaisin.

-  Laurea on enemmän kuin koulu. Se tarjoaa opiskelijoilleen, työntekijöilleen ja meille alumneille monipuolisia mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, Andersén sanoo. 

-  Alumni Advisory Boardin kautta voin antaa kehitystyöhön oman panokseni, mutta saan myös mahdollisuuden oppia lisää, verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Laurean kanssa on aina mukava tehdä yhteistyötä.

Alumni Advisory Board kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa 2021.  

Alumni Advisory Boardin jäsenet toimikaudella 2021-2024:

Anni Suvisuo, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Anu Mattila, Espoon Kaupunki, vammaispalvelut
Asko Olavi Mikkola, Self-employed/Truly Oy
Asko Sartanen, Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Isabelle Ballester, Danske Bank A/S
Jenni Arteli, HUS
Johanna Arvo, Punainen Risti / IFRC
Joonas Joutsen, Gravicon Oy
Jouni Hoppania, Puolustusvoimat
Marjut Mäkinen, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Markus Haverinen, HiQ Finland Oy
Mikael Päivi, Afect Clothing Oy
Mikko Levo, Suomen Messut Osuuskunta
Mila Andersén, Koulutuskeskus Salpaus ja Mila Andersen Oy
Minnamari Eerola, Helsingin kaupunki
Olli Salonen, Åland expeditions and event
Peter Sund, Wärtsilä Oyj
Sami Immonen, Posti Oy
Samuel Kivikari, Gillie.AI
Sari Kivi, Adner Oy

Katri Ojasalo, Laurea
Outi Perhiö, Laurea 
Jenni Köykkä, Laurea 

 

Lisätietoja: