Siirry sisältöön

Kunnallinen toimeentulotuki ennaltaehkäisevän lastensuojelun välineenä –hanke käynnistyi

Hanke tutkii järjestelmätasolla kunnallista sosiaalityötä ja sen vaikuttavuutta.

Syksyllä 2021 on käynnistynyt ´Kunnallinen toimeentulotuki ennalta ehkäisevän lastensuojelun välineenä´ -hanke, joka tutkii järjestelmätasolla kunnallista sosiaalityötä ja sen vaikuttavuutta. Käynnistynyt tutkimushanke on kasivuotinen (2021 – 2023) ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Hankkeen lähtökohtana on alustava havainto siitä, että täydentävällä ja ennaltaehkäisevällä toimeentulotuella voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta. Lisäksi alustava kuntakohtainen vertailu osoittaa, että panostukset kunnallisen toimeentulotukeen vaihtelevat huomattavasti. Niinpä onkin perusteltua analysoida erilaisia toimeentulotukea koskevia kuntakohtaisia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä ennalta ehkäisevän lastensuojelun näkökulmasta.  

Hanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen:  

  1. Tilastollisen analyysin avulla selvitetään, vähentääkö panostus kunnalliseen toimeentulotukeen lastensuojelun kysyntää. 
  2. Sosiaalityön ammattilaisten haastatteluiden avulla selvitetään tilastollisen vaihtelun taustalla olevia tekijöitä. Tutkimuksessa kysytään, millaisia selityksiä ja perusteluita ammattilaiset antavat kunnallisen toimeentulotuen ja lastensuojelun yhteydelle. Samalla tutkitaan myös toimeentulotuen ja lastensuojelun väliseen yhteyteen liittyviä hyviä käytäntöjä ja toiminnallisia haasteita. 
  3. Hankkeen loppupuolella toteutetaan Policy Lab -prosessi, jossa törmäytetään tutkimustietoa ja sosiaalityön käytäntöjä maakunnallisen tason sote-organisaatiossa. 

Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön oppiaine ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Kymsoten yhteistyönä. Hankkeessa Laurea vastaa laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapaa noudattavasta haastattelututkimuksesta, jossa keskeisiä kohderyhmiä ovat sosiaalityön vastuuhenkilöt eri kunnissa. Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat ja sosionomi (AMK) -tutkinnon opiskelijat osallistuvat hankkeeseen projektitöidensä kautta.

Lue lisää hankkeesta Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja: