Siirry sisältöön

Koronatilanne: Laurean toimet normaalioloihin palaamiseksi vaiheittain (päivitetty 16.6.)

Tutustu Laurean vaiheittaisiin toimiin normaalioloihin palaamiseksi.

Tiedote julkaistu alunperin 15.5. ja päivitetty viimeksi 16.6. Päivitykset ja lisäykset lihavoitu.

Toiminta Laurean kampuksilla 15.5.2020-2.8.2020 välisenä aikana

 • Pääsääntöisesti kampukset ovat kiinni. Opiskelu ja työskentely tapahtuvat etänä.
 • Kirjastot uloslainaavat kirjoja Hyvinkään, Leppävaaran, Lohjan, Tikkurilan ja Porvoon kampuksella.  Lue ohjeet lainaukseen tästä.
 • Tenttejä ei järjestetä kampuksilla, vaan verkossa tai osaaminen todennetaan muulla vaihtoehtoisella tavalla.
 • Opiskelijapalvelut palvelevat verkossa. Katso yhteystiedot LINKistä.
 • Valintakokeiden 2. vaihe järjestetään 23. - 25.6. kampuksilla. Tästä tiedotetaan asianomaisia erikseen noudattaen kansallisia ohjeistuksia.
 • Henkilökunta voi rajoitetusti ja perustellun tarpeen vaatiessa esim. noutaa tavaroitaan ja tulostaa kampuksilla aulapalveluiden ollessa paikalla (arkisin klo 8-16). Saapuessa kampukselle tulee kirjautua korkeakouluisännille sisään ja käyttää vierailun ajan henkilökorttia henkilöllisyyden varmistamiseksi. Kampukselle ei voi jäädä työskentelemään.
 • IT-palvelut tavoittaa osoitteesta ServiceDesk@laurea.fi

Toiminta Laurean kampuksilla 3.8.2020-30.8.2020 välisenä aikana

 • Kampuksilla toteutetaan lähiopetusta huomioiden enimmäisryhmäkoko (max. 50 hlö). Pyrimme noudattamaan turvavälejä (1-2 metriä). Opinnot, joiden toteutuksilla ei pystytä pitämään riittäviä turvavälejä (esim. työpajatyöskentely), tullaan käyttämään suojavarusteita.
 • Keväältä peruuntuneet työpajat pyritään järjestämään pienryhmissä turvallisuusohjeita noudattaen 3.8. lähtien ennen syyslukukauden opetuksen aloitusta. Työpajojen opettajat informoivat aikatauluista opiskelijoita ajoissa.
 • Valvontaa vaativat tentit järjestetään kampuksilla.
 • Uusien syksyllä 2020 aloittavien opiskelijoiden opintojen aloitus ja ryhmäytyminen järjestetään porrastaen kampuksilla.
 • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille. (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)
 • Kampuksilla olevien yhteiskäyttöisten tietokoneiden ja tilojen välineistön puhdistusta tehostetaan. Käyttäjä puhdistaa laitteen sen läheisyydessä olevilla puhdistusvälineillä ennen ja jälkeen käytön.
 • Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Opiskelijapalvelut palvelevat kampuksilla ja verkossa. Katso yhteystiedot LINKistä.
 • Kampusravintoloiden palveluista tiedotetaan myöhemmin.

Toiminta Laurean kampuksilla 31.8.2020 alkaen toistaiseksi

 • Kampuksilla toteutetaan lähiopetusta huomioiden enimmäisryhmäkoko (max. 50 hlö). Pyrimme noudattamaan turvavälejä (1-2 metriä). Opinnot, joiden toteutuksilla ei pystytä pitämään riittäviä turvavälejä (esim. työpajatyöskentely), tullaan käyttämään suojavarusteita.
 • Kampuksille ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee epidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella heille. (THL: Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)
 • Kampuksilla olevien yhteiskäyttöisten tietokoneiden ja tilojen välineistön puhdistusta tehostetaan. Käyttäjä puhdistaa laitteen sen läheisyydessä olevilla puhdistusvälineillä ennen ja jälkeen käytön.
 • Opiskelijahyvinvoinnin palveluita tarjotaan kampuksilla ja verkossa. Katso yhteystiedot LINKistä.
 • Opiskelijapalvelut palvelevat kampuksilla ja verkossa. Katso yhteystiedot LINKistä.
 • Kampusravintoloiden palveluista tiedotetaan myöhemmin.

Päivittyvät ohjeet turvallisuuden takaamiseksi kampuksella

 • Laurean tavoitteena on suojata korkeakouluyhteisön jäsenet parhaalla mahdollisella tavalla kampuksella oltaessa. 
 • Sairaana tai oireisena on kampuksille tuleminen kiellettyä.
 • Suojavälineistä ja niiden käytöstä ohjeistetaan myöhemmin erikseen
 • Yhteisön jäsenet huolehtivat hyvästä käsi-ja yskimisihygieniasta kampuksella ollessaan
 • Kampuksella päivän aikana sairastuneen henkilön tulee välittömästi poistua kampukselta tai siirtyä erilliseen tilaan tilanteen selvittämiseksi. Oireisen henkilön tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Toiminta Laurean kirjastoissa 3.8.2020 alkaen

Laurea-kirjastot ovat avoinna seuraavasti:

 • 3.8. – 14.8. kirjastot ovat avoinna itsepalvelulla kampusten aukioloaikojen mukaisesti. Kirjastohenkilökuntaa ei ole paikalla palvelupisteissä. Linkki kampusten aukioloaikoihin.
 • 17.8. – 31.8. kirjastot ovat avoinna itsepalvelulla kampuksen aukioloaikojen mukaisesti. Kirjastohenkilökuntaa on palvelupisteissä paikalla arkipäivisin klo 10-12. Linkki kampusten aukioloaikoihin.
 • 1.9. alkaen kirjastot ovat avoinna itsepalvelulla kampuksen aukioloaikojen mukaisesti. Henkilökuntaa on palvelupisteissä paikalla palveluaikojen mukaisesti. Linkki kirjaston aukioloaikoihin.

Opiskelijoiden ulkomaan vaihdot

 • Laurea ei lähetä opiskelijoita ulkomaan vaihtoihin syksyllä 2020, kv-suunnittelijat ottavat opiskelijoihin yhteyttä.
 • Laurea ei vastaanota vaihto-opiskelijoita ulkomailta syksyllä 2020. Laureaan vaihto-opiskelijoiksi aiemmin ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuus osallistua kotimaastaan käsin kokonaan verkossa toteutettaville opinnoille, jos niillä on tilaa.
 • Suomeen kesällä vaihdosta palaavat opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet kv-suunnittelijoilta.

Yhteiset tapahtumat ja muu toiminta kampuksillamme

 • Laurean kampuksilla ei toistaiseksi järjestetä yli 50 hengen yleisötilaisuuksia tai tapahtumia. Lisätietoja tarvittaessa corona@laurea.fi .  Kampuksen kokonaistilanne huomioiden voidaan tästä kuitenkin poiketa turvallisuusjohtajan päätöksellä, joka perustuu riskienarviointiin.  

Henkilökunnan työmatkat ja kv-vaihdot

 • Henkilöstön ulkomaan matkoista pidättäydytään.
 • Henkilökuntaa ei lähetetä kv-vaihtoon, eikä vastaanoteta henkilöstöä kv-vaihtoon.
 • TKI-hankkeisiin ja liiketoimintaan liittyviä matkoja voidaan tehdä niissä tapauksissa, kun kyseistä toimintaa ei voi järjestää verkossa ja kun matka on toteutettavissa turvallisesti sekä viranomaisten ohjeita noudattaen. Tämä edellyttää aina matkakohtaista riskiarviota. Riskiarvion jälkeen sovitaan asiassa etenemisestä tai pidättäytymisestä turvallisuusjohtajan ja TKI-vararehtorin kanssa. Matkalle lähdöstä tehdään ilmoitus osoitteeseen matkaturva@laurea.fi .

Riskiryhmään kuuluvan henkilökunnan työskentely

 • Työterveyshuolto tekee arvion henkilön kuulumisesta riskiryhmään ja arviossa nojaudutaan THL:n ohjeistukseen. Päätöksen riskiryhmään kuuluvan työskentelystä tekee työnantaja, joka keskustelee asiasta riskiryhmään kuuluvan kanssa ja konsultoi tarpeen vaatiessa työterveyshuollon edustajaa. Tärkeää on muistaa, että riskiryhmään kuuluminen ei automaattisesti ole peruste olla saapumatta varsinaiselle työntekopaikalle Laurean kampukselle.
 • Henkilö joka THL:n ohjeistuksen perusteella arvioi kuuluvansa riskiryhmään ja jonka työtehtävät olisivat ainakin osittain syksyn 2020 aikana siirtymässä kampukselle, konsultoi tilanteeseensa liittyen työterveyshuoltoa. Työterveyshuollosta prosessista vastaa koordinoiva lääkäri Tapio Lahti. Yhteydenotot riskiryhmäkartoitukseen liittyen tulee Aavaan tehdä eAava-palvelun kautta seuraavasti:
  • Aavan Tikkurilan ja Porvoon tiimi: terveydenhoitaja Niina Silvennoinen
  • Aavan Tapiolan tiimi: terveydenhoitaja Mari Valtimo
  • Aavan Hyvinkään tiimi: Anne Mämmi

 

Vastaamme corona@laurea.fi osoitteessa näihin linjauksiin tai muuhun mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Kiitos, että huolehdit kanssamme opetuksen jatkumisesta ja yhteisömme turvallisuudesta!

Lisätietoja: