Siirry sisältöön

Suomen Akatemialta 2 miljoonan euron rahoitus tiedon huoltovarmuuden tutkimiseen

Tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä selvittävässä IRWIN-hankkeessa ovat mukana Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Laurea.

Tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä selvittävä IRWIN-hanke on saanut noin kahden miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Kolmevuotista hanketta johtaa Vaasan yliopisto. Mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Meneillään oleva koronapandemia on osoittanut, kuinka tärkeää tiedon huoltovarmuus on koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Päätöksentekijöillä ja kansalaisilla tulee olla käytössään oikeaa ja luotettavaa tietoa, muutoin on vaarana, että tieto häviää, vääristyy tai korvautuu virheellisellä tiedolla. Tällöin myös erilaiset salaliittoteoriat leviävät ja vaikeuttavat kaikkea toimintaa.  

– Perinteisesti huoltovarmuus mielletään ruokahuollon turvaamisena, teollisuuden raaka-aineiden toimitusvarmuutena ja logistiikkana. IRWIN-hankkeessa keskitytään tiedon huoltovarmuuteen. Lisäksi kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi, sanoo tutkimushankkeen vetäjä, Vaasan yliopiston vararehtori ja laskentatoimen professori Annukka Jokipii.

Tiedon huoltovarmuus liittyy niin tiedon oikeellisuuteen, tiedon jakamiseen, saavutettavuuteen kuin oikea-aikaisuuteenkin.

– Viranomaisten tehtävänä on turvata sitä, että eri jakelukanavat tiedolle toimivat ja että heidän itse käyttämänsä tieto on ajantasaista ja luotettavaa. Kansalaisilta puolestaan vaaditaan niin medialukutaitoa kuin kykyä soveltaa tietoa, sanoo Vaasan yliopiston kompleksisuustutkimuksen ryhmää vetävä tutkimusjohtaja Petri Uusikylä

Tiedon huoltovarmuus koronapandemiassa, sote-uudistuksessa ja tiedustelulainsäädännön valmistelussa

Tiedon huoltovarmuutta tutkitaan hankkeessa erityisesti kolmen tapaustutkimuksen kautta: sote-uudistuksen, tiedustelulainsäädännön valmisteluprosessin sekä ajankohtaisen koronapandemian kautta.

Uusikylän mukaan Vaasan yliopisto tarkastelee hankkeessa suomalaista hallintajärjestelmää, instituutioita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä etenkin tiedon huoltovarmuuden näkökulmasta. Itä-Suomen yliopisto tarkastelee puolestaan kansallisen varautumisen ohjausta, sääntelystrategioita, rakenteita ja prosesseja lainsäädäntötutkimuksen ja valtiosääntökysymysten näkökulmista.

– Tavoitteena on löytää rakennuspuita adaptiiviselle ja tiedon huoltovarmuuden tarpeet huomioivalle säädösjohtamiselle, joka tarkastelee kansallisen turvallisuuden tarpeita yli sektorirajojen ja hallituskausien, kertoo lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori Anssi Keinänen Itä-Suomen yliopistosta.

Laurea-ammattikorkeakoulun tutkijoiden näkökulmana hankkeessa on erityisesti kansalaisten näkökulma.

– Aiomme tarkastella, miten kansalaisten osallisuus ja kansalaisten rooli tiedon käyttäjinä, hyödyntäjinä ja toisaalta myös tiedon tuottajina toteutuu. Tutkimuksen aihe on hyvin haastava ja ajankohtainen, sanoo korkeakouluyksikön johtaja, dosentti Valdemar Kallunki.

Maanpuolustuskorkeakoulu tutkii hankkeessa disinformaation paljastamista, sen työkaluja ja vastavoimia osana tiedon huoltovarmuutta yhteiskunnassa.

– Keskeistä on viranomaisten, yritysten, kansalaisten ja vapaaehtoisten yhteinen tilannekuva ja tilannetietoisuus, ja tämän pohjalta aikaansaatavat toimenpiteet disinformaation paikantamiseksi ja paljastamiseksi sekä disinformaation tuhojen ehkäisemiseksi. Yksi keskeinen alue on sosiaalinen media, sanoo professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Monitieteinen hanke kerää tutkijat yhteen

Vaasan yliopistosta IRWIN-hankkeessa ovat mukana Annukka Jokipiin ja Petri Uusikylän lisäksi Harri Jalonen, John Burns sekä Harri Raisio, Hanna-Kaisa Pernaa, Niklas Lundström ja Juha Lindell. Itä-Suomen yliopistosta mukana ovat Keinäsen lisäksi Asko Uoti, Kari Laitinen, Leena Jukka ja Niko Vartiainen. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijat hankkeessa ovat Huhtisen lisäksi Teija Norri-Sederholm, Miina Kaarkoski, Pekka Koistinen, Milla Alaraatikka ja Jukka Huhtamäki. Laurea-ammattikorkeakoulusta hankkeeseen osallistuvat Kallungin lisäksi Harriet Lonka, Teemu Santonen, Marilla Kortesalmi ja Laura Erkkilä.

Lisätietoja: