Siirry sisältöön

Toimintaohjeet koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Laureassa

Tähän tiedotteeseen olemme koonneet viimeisimmät tiedot ja ohjeet koronaviruksen aiheuttamista muutoksista Laurean toiminnassa.

Valtioneuvosto on linjannut koronavirukseen liittyvien rajoitusten lieventämisestä 4.5.2020. Laurea-ammattikorkeakoulu jatkaa pääosin etätyöskentelyä valtioneuvoston viimeisten suositusten perusteella.

 Noudatamme Laurean suosituksissa ja määräyksissä valtiovallan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asettamia suosituksia sekä määräyksiä. Tämä tiedote on päivitetty hallituksen linjausten 4.5.2020 mukaisesti.

Jatkamme verkossa työskentelyä toistaiseksi ja pidämme kampukset suljettuna 13.5. asti. Sen jälkeen kampuksella tapahtuva opetus on tietyissä rajatuissa tapauksissa mahdollista erikseen ilmoitettavien suojatoimien puitteissa. Kampuksia ei siis avata vielä normaalikäyttöön toukokuussa. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti kirjastojen uloslainaus on mahdollista 5.5.2020 alkaen asiakasmääriä rajaamalla ja hygieniasäädöksillä, joista ohjeistetaan erikseen. Laurean kirjastojen mahdollisesta rajatusta avaamisesta meillä ei ole vielä päätöstä.

 

Estä tartuntariski

• Muistathan tehostetun käsien pesun ja käsidesin käytön.

Jos epäilet omalla kohdallasi koronavirukseen liittyviä oireita, ota yhteyttä puhelimitse oman kotipaikkakuntasi terveyskeskukseen. Kaikki mahdolliset tartuntaepäilyt hoidetaan aina paikallisesti. Löydät tarkemmat ohjeet mahdollisista koronavirukseen liittyvistä oireista THL:n sivuilta.

Nämä päätökset ovat voimassa 30.6.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan tarpeen vaatiessa uudelleen.

Opetus ja harjoittelut jatkuvat

Varautumisemme keskiössä ovat opiskelijat ja heidän opintojensa mahdollisimman häiriötön jatkuminen.

Yksityiskohtaiset, ajantasaiset ohjeet opiskelijoille ovat opiskelijaintra LINKissä (vaatii kirjautumisen).

Laurean opetus jatkuu pääsääntöisesti etäopetuksena lukuvuoden loppuun asti. Lähiopetus siirtyy kokonaisuudessaan verkkoon. Opintojaksojen opettajat tiedottavat opiskelijoita mahdollisista muutoksista. Tenttien ja vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä tiedotamme erikseen. Terveysalalla ja fysioterapiassa olevat simulaatio- ja työpajaopetukset järjestetään muulla, erikseen ilmoitettavalla tavalla. Opiskelijoiden työharjoittelut jatkuvat normaalisti, ellei harjoittelupaikka toisin ohjeista. Opiskelijalla on oikeus perua jo sovittu harjoittelujakso niin halutessaan. Peruuntuneiden harjoittelujen tilalle tarjotaan muuta opetusta. Seuraa harjoittelupaikan ohjeistusta ja Laurean tiedotteita. 

Syksyn 2020 ulkomaanvaihtoja voi alkaa suunnitella, mutta niiden toteutuminen on epävarmaa valtioiden linjatessa omien rajojensa avaamista.

Poikkeuksia kampuksen palveluissa

Laurean kampukset ovat toistaiseksi kiinni ja palvelut kampuksilla suljettu. Tarjoamme palveluita opiskelijoille verkossa. Seuraa kirjaston, opintotoimiston ja kv-palveluiden ajantasaisia tiedotteita opiskelijaintra LINKissä.

Ulkomailta kotimaahan palaavat opiskelijat

Laurea ei lähetä opiskelijoitaan vaihtoon ulkomaankohteisiin. Opiskelijoille lähetetään kutsu palata kotimaahan hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Laurea tukee heitä tässä päätöksessään sekä opintojen suorittamisen jatkamista kotimaahan paluun jälkeen. Ota yhteyttä kv-palveluihin.  

Valintakokeet

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti kevään 1. yhteishaussa (englanninkieliset koulutukset) olevien kohteiden huhtikuulle sovitut valintakokeet peruttiin ja järjestettiin toisella tavalla. Kevään 2. yhteishaun valintakokeisiin liittyen on erillinen tiedote.

Ylemmän amk-tutkinnon valintakokeiden muutoksista on erillinen tiedote.

Etätyöjakso kaikille Laurean työntekijöille 

Aiemmin ilmi tulleiden mahdollisten koronavirus-altistumisten takia Laurean opiskelijat ja henkilöstö siirtyivät etätyöhön 15.3.2020. Kampuksella työskentely ei ole tässä tilanteessa mahdollista. Päivitämme henkilöstön tarkempia ohjeita henkilöstöintraan. Henkilöstö voi tarvittaessa noutaa materiaalia tai suorittaa tehtäviä kuten massatulostusta kampuksilla kuitenkin niin, ettei kohtaamisia muiden henkilöiden välillä tule. Käynnit tulee suorittaa niinä aikoina, kun aulapalveluhenkilökunta on päivystämässä.

Tämä käytäntö jatkuu toistaiseksi.

 

Yhteiset tapahtumat ja muu toiminta kampuksillamme

Haluamme keskittyä turvaamaan korkeakoulumme keskeiset toiminnot ja samalla kannustamme korkeakouluyhteisömme jäseniä rajoittamaan ei-välttämätöntä toimintaa tiloissamme. 

Siirrämme jo sovitut yleisötapahtumat koronan jälkeiseen aikaan, emmekä sovi uusista tapahtumista tälle keväälle. 

Vierailijat tiloissamme

Kampusten ollessa suljettuna emme ota toistaiseksi vastaan vierailijoita Pyydämme jokaista, joka on vastuussa vierailusta, viestimään tästä viipymättä kutsutuille. 

Lähiopetus välittömästi verkkoon tai muihin toteutustapoihin

Lähiopetus siirretään nyt toistaiseksi verkkoon tai muihin etäopiskelun mahdollistaviin toteutustapoihin. Tuemme opettajiamme ja muita verkko-opetuksen avainhenkilöitä opintojen siirtämisessä verkkoon. Apuna ovat verkko-opetuksen osaajamme ja IT-palvelut. Verkko-opetusta tukevista menettelyistä ja välineistä löytyy henkilökunnalle tarkoitetut, tarkennetut ohjeet Laurean henkilöstöintrasta.   

Henkilökunnan kokoukset ja tapaamiset

Keskitämme kaikki henkilökunnan kokoukset ja tapaamiset verkkoon.

Työn suorittamiseen liittyvät linjaukset

Henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etätöissä. HR-palvelut ja esimiehet tukevat etätyön toteuttamisessa. Työn suorittamiseen liittyvät ajantasaiset linjaukset (16.3.2020) löytyvät henkilöstöintrasta. 

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 14.5. jälkeen Schengen-alueen sisäpuolella tapahtuva pysyvään työsuhteeseen ja toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne ovat mahdollisia ja syitä arvioidaan rajatarkastuksen yhteydessä. Työmatkaesityksissä käytämme edelleen erityisen tarkkaa harkintaa. Toimintamme on riskilähtöistä ja jokainen ulkomaanmatka tullaan arvioimaan vielä erikseen. On myös syytä huomata, että vaikka Suomen linjaukset muuttuvat, kohdemaat noudattavat omia linjauksiaan.

Henkilökunnan sisäinen viestintä häiriötilanteessa

Henkilökunta viestii sisäisesti mahdollisessa häiriötilanteessa Secapp-sovelluksen kautta. Varmista, että sovellus on asennettu puhelimeesi ja se toimii. Apua Laurean ServiceDeskistä.

Yleistä Laurean varautumisesta

Laurea on varautunut suunnitelmallisesti ja riskilähtöisesti eri skenaarioiden varalta jo viikkojen ajan. Yhteistyö varautumisessa on ollut tavoitteellista ja hyvää kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten ja eri sidosryhmiemme kanssa. Suosituksista ja määräyksistä on päätetty rehtorin asettaman ja varautumisestamme vastaavan työryhmän toimesta.

Siirrymme näillä päätöksillä vaiheeseen, jossa korostuu yhteinen halumme taata korkeakouluyhteisömme toiminnan jatkuvuus parhaalla mahdollisella tavalla tässä haasteellisessa tilanteessa. Tavoitteenamme on mahdollistaa kaikille työyhteisömme jäsenille turvalliset olosuhteet työlle ja opiskelijoille opetuksen jatkuminen. Laureassa keskiössä tulevat olemaan kaikki ne toimet, joilla voimme varmistaa toimintamme jatkuvuutta.

Lisätietoa

Tutustu THL:n sivuihin. Löydät ajantasaista tietoa koronavirukseen liittyvistä oireista sekä ohjeita virukselta suojautumiseksi. Tutustu myös oman kotikuntasi kotisivuihin ja ohjeisiin, joissa ohjataan toimimaan koronavirustartuntaa epäiltäessä.

Opiskeluun ja palveluiden järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä corona@laurea.fi.

Sotedigi-hanke on julkaissut itse verkossa tehtävän koronaoireiden arvioinnin palvelun, jossa voit arvioida koronatartunnan riskiä tai oireita. 

Valtakunnallisesti tarjolla on koronavirusta koskeviin kysymyksiin soittajalle ilmainen puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535. Tästä palvelusta tarjotaan yleisesti tietoa koronaviruksesta. Huomioithan, ettei palvelussa ole kyse kuitenkaan terveysneuvonnasta. Palvelu, jota saat suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi, on auki arkisin kello 08.00 – 21.00 ja lauantaisin kello 09.00 – 15.00.

Päivitetty 5.5.2020 klo 12.00.

 

Lisätietoja: