Siirry sisältöön

Kokemuksia Global Health and Crisis Management -koulutuksesta

Koulutukseen sisältyy muun muassa kestävään kehitykseen, maailman laajuisiin kriiseihin ja tarttuvien tautien ehkäisyyn liittyviä opintoja

Kuvassa Global Health and Crisis Management-koulutuksen opiskelijat Deogracias ja Keempee

Global Health and Crisis Management on englanninkielinen sosiaali- ja terveysalan ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, joka vastaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin; kriisien lisääntyessä tarvitaan sekä kriisijohtamisen taitoja että tietoa infektioiden kontrolloinnista ja torjunnasta.  Koulutuksessa opiskellaan epidemiologiaa, tutustutaan globaaliin tautitaakkaan ja sen taustalla oleviin sosiaalisiin, terveydellisiin ja taloudellisiin syihin. Koulutuksen aikana hankitaan osaamista infektioiden kontrolloinnissa ja torjunnassa tilanteissa, joissa taudit leviävät paikallisesti tai globaalisti. 

- Kun kriisit lisääntyvät, myös tartuntataudit leviävät helpommin. Sekä kriisijohtamisen taitoja, että tietoa tautien ehkäisemisestä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, yliopettaja Teija-Kaisa Aholaakko pohtii. 

Koulutuksen aikana opiskelijat voivat osallistua työelämäyhteistyössä toteutettaviin projekteihin tai Laurean hankkeisiin. Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu mahdollistavat tutkinnon suorittamisen työn ohella. Valmistumisensa jälkeen, joskus jo koulutuksen aikanakin, opiskelijat työskentelevät esimerkiksi maahanmuuttajien vastaanottokeskuksissa, Punaisen Ristin tai muiden kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä.  

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka haluavat kehittää asiantuntijuuttaan sosiaali-, ja terveysalalla sekä kriisijohtamisessa. 

Keempee tutkii opinnäytetyössään ikääntyviä maahanmuuttajia 

Keempee Labi opiskelee Global Health and Crisis Management  -koulutuksessa ja viimeistelee tällä hetkellä opinnäytetyötään, jonka aiheena on ikääntyvät maahanmuuttajat ja heidän hyvinvointinsa Suomessa. Kohderyhmänä ovat Kaakkois-Aasiasta Suomeen muuttaneet henkilöt, jotka ovat iältään yli 50-vuotiaita. Opinnäytetyössä tutkitaan esimerkiksi sitä, miten haastateltavat ovat sopeutuneet Suomeen ja mitä kokemuksia heillä on ikääntymisestä Suomessa. 

- Maahanmuuttajia on kyllä yleisesti tutkittu paljon, mutta ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnista ei Suomessa ole juuri tutkimuksia, Keempee kertoo. 

- Olen oppinut opinnäytetyötä tehdessäni todella paljon, muun muassa yleisesti laadullisesta tutkimuksesta, viestinnästä ja koordinoimisesta sekä tiedon käsittelystä, Keempee pohtii.  

Keempee on aikaisemmin opiskellut Filippiineillä sairaanhoitajaksi ja Suomessa ollessaan lähihoitajaksi. Keempeen on aikaisemmin työskennellyt julkisessa terveydenhuollossa ja kriisinhallintatehtävissä Filippiineillä.

- Tavoitteenani on saada kaikki mahdollinen tieto ja kaikki uudet ideat, joita voin hyödyntää tulevaisuuden työssäni Filippiineillä, Keempee sanoo. 

Tulevaisuudessa Keempee haluaa olla mukana humanitaarisessa työssä ja erikoistua epidemologiaan, eli tartuntatautien ja muiden sairauksien esiintyvyyden ja niiden riskitekijöiden tutkimiseen. 

Deogracias haaveilee työstä kansainvälisissä terveydenhuollon tehtävissä 

Deogracias Lumba on muuttanut Suomeen Filippiineiltä vuonna 2012. Hän opiskelee tällä hetkellä viimeistä vuottaan ja tutkii opinnäytetyössään turvapaikanhakijoiden seksuaaliterveyttä. 

- Aihe kiinnostaa minua, sillä vaikka turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa suhteellisen suuri, heidän seksuaaliterveydestään ei ole juuri tehty tutkimuksia, Deogracias kertoo opinnäytetyöaiheestaan. 

Deogracias oli opiskelijavaihdossa Tsekeissä neljän kuukauden ajan, ja vaihdosta on jäänyt hänelle runsaasti hyviä muistoja. 

-Vaihdossa käsiteltävät aiheet olivat todella mielenkiintoisia ja sain Laurealta paljon tukea vaihtoon lähtöön liittyen, Deogracias iloitsee. 

Deogracias on aikaisemmalta koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskentelee tällä hetkellä opintojen ohella ensiavussa sairaanhoitajana. Hän haluaisin tulevaisuudessa työskennellä kansainvälisissä tehtävissä terveydenhuollon ammattilaisena. 

Hae koulutukseen

Global Health and Crisis Management

Global Health and Crisis Management on englanninkielinen sosiaali- ja terveysalan ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus, joka vastaa ajankohtaisiin globaaleihin haasteisiin.

Lue lisää koulutuksesta englanniksi