Siirry sisältöön

Kiitos AMK-kirjastojen kansalliseen käyttäjäkyselyyn vastanneille

AMK-kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely toteutettiin 9.3. – 15.4.2020. Laureasta kyselyyn saatiin 429 vastausta. Suuret kiitokset kaikille vastaajille!

Kyselyn pääpalkinto, Oura-älysormus, meni Savoniaan. Arvoimme kuitenkin laurealaisten vastaajien kesken kolme pienempää palkintoa. Arvonnan voittajille on ilmoitettu.

Kyselyn tuloksista käy ilmi seuraavaa:

Kyselyn perusteella Laurea-kirjaston vahvuuksia ovat sijainti sekä kirjaston tarjoamien aineistojen rooli opintojen ja työskentelyn edistäjinä. Kirjaston palvelut nähdään kokonaisuutena asiakkaita hyvin palvelevina. Avoimista vastauksista nousee useita kertoja esiin kirjastohenkilökunnan ystävällisyys ja auttavaisuus. Yleisarvosanaksi Laurea-kirjastolle vastaajat antavat keskiarvon 8,6. Vastaajat suosittelevat kirjaston palveluita keskiarvolla 9,5.

Kysyttäessä kehittämisehdotuksia kirjaston palveluihin, keskeisimmiksi nousevat e-aineistojen ja painettujen aineistojen saatavuuden parantaminen, ohjauksen lisääminen ja palvelujen löydettävyyden kehittäminen. Lisäksi asiakkailla on toiveita tilojen kehittämiseen.

Otamme saadut kehittämisehdotukset huomioon toiminnassamme:

  •          Aineistojen käyttöön ja palvelujen löydettävyyteen liittyviä ohjeistuksia kehitetään edelleen. Näihin tekijöihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota Laurea-tason intranettien uudistushankkeen yhteydessä.
  •          Tilojen kehittämistä edistetään yhdessä tilahallinnon kanssa.