Siirry sisältöön

Laureaan avattiin Kiertotalous Living Lab

Kiertotalous Living Labin tarkoituksena on tuoda kiertotalouteen liittyviä toimijoita yhteen.

Kuvassa Laurean opiskelijat Satu Hedman, Meeri Hartonen ja Johanna Salminen

Leppävaarassa vietettiin Kiertotalouden Living Labin avajaisia 12.5. Avajaisiin osallistui opiskelijoita, organisaatioita, ja Laurean henkilökuntaa. Ohjelmassa oli erilaisia puheita, projektien esittelyä ja keskustelua odotuksista ja toiveista koskien Kiertotalous Living Labin toimintaa.

Tapahtuman avasi Espoon yksikönjohtaja Tanja Johansson Laurea-ammattikorkeakoulusta. Puheenvuorossaan Johansson kertoi Living Labin termin alkuperästä ja toivotti tapahtuman osallistujat tervetulleiksi.

Laurea-ammattikorkeakoulusta Saara Gröhn, Kiertotalous Living Labin koordinaattori ja palvelumuotoilija sekä tutkimusohjelmajohtaja Markku Anttonen kertoivat mikä Kiertotalous Living Lab on ja miten se toimii Uusimaalaisten organisaatioiden tukena ja yhteistyökumppanina. 

Lehtori Ritva Jäättelä on ollut mukana ohjaamassa opiskelijoita Living Labiin liittyen. Jäättelä kertoi tunnelmistaan avajaisissa.

-Ihanaa, että olemme saaneet Living Labin käyntiin. Kiertotalouden Living Labilla on tarkoitus tuoda kiertotalouteen liittyvää toimintaa ja toimijoita yhteen. On olennaista, että lehtorit, TKI-toimijat ja koko meidän henkilöstömme ymmärtäisi tämän Living Labin kautta mistä tässä kiertotaloudessa puhutaan ja miksi se on niin tärkeää. Olisi myös erittäin tärkeää, kun meidän opiskelijamme valmistuu ja lähtee työelämään, että heillä olisi oman alansa ymmärrys kiertotaloudesta.

Tilaisuudessa Laurean opiskelijaryhmä esitteli, että mitä kaikkea Living Labilla on mahdollista tarjota yhteistyökumppaneille ja eri tahoille. Tarjonnassa oli mukana muun muassa täsmä- ja vertaistukiryhmiä, kiertotaloudesta informoimista ja fasilitointipaketteja. Opiskelijaryhmä myös tutki, että minkälaista tukea ja apua avainkumppanit haluavat ja tarvitsevat kiertotalouteen liittyen.

Projektiasiantuntija Tero Hokkanen Laurea-ammattikorkeakoulusta kertoi CEGO-hankkeesta (Circular Economy Goes East and West) jossa kehitetään maa-ainesten, korjausrakentamisen ja muovin kiertotaloutta kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön edistämisen kautta. CEGO-hankkeen tavoitteina on maa-ainesten osalta edesauttaa maa-ainespankin perustamista, sekä yritysten ymmärrystä ja osallistumista kiertotalouteen. Korjausrakentamisessa kiertotalouden haasteina ovat materiaalien kierrätys ja uusiomateriaalien hyödyntäminen.

-Laurean Kiertotalouden Living Lab tarjoaa hyvän alustan CEGOn kehitystoiminnalle, toteaa Hokkanen.

Kiertotalous tulisi olla tapa ymmärtää maailmaa, taloutta ja yhteiskuntaa kertoo tutkimusohjelmajohtaja Markku Anttonen. Kiertotalous ei ole yksittäinen teknologia tai liiketalousmalli vaan tapa katsoa maailman sitä kautta, että miten toimitaan.

-Tälle Living Lab konseptille oli tarvetta ja kysyntää, sillä meidän avainkumppanimme, Uudenmaan liitto, Uudenmaan yritykset, kaupungit ja opiskelijat haluavat olla tässä mukana. Haluaisin nähdä, että Laurea voisi olla tätä tilaa isompi toimija kiertotalouden ja kestävän kehityksen osalta.