Siirry sisältöön

Kansainvälisiä verkko-opiskelun tuulia Laureassa: Chatbotit opiskelun tukena

Tikkurilan kampuksella järjestetyssä eAMKin yhteisessä päivässä keskusteltiin verkko-opiskelun mahdollisuuksista. Pääpuhujina oli digipedagogiikan huippunimiä.

Silvia Prieto Preboste

Silvia Prieto Preboste kertoi chatbottien käytöstä opiskelun tukena eAMKin yhteisessä työskentelypäivässä Laurean Tikkurilan kampuksella. Hän työskentelee Madridin avoimessa yliopistossa innovaatioyksikön koordinaattorina ja opettajana. Madridin avoin yliopisto on sataprosenttisesti verkossa toimiva yliopisto, jossa voi suorittaa eri alojen tutkintoja.

Preboste valotti chatbottien  (= tietokoneohjelma, joka simuluoi ihmisten välistä keskustelua keskustelualustalla) pitkää historiaa ensimmäisistä 1950-luvun kokeiluista aina nykypäivään. Opetuksessa chatbotteja voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskelijoiden ohjauksessa, opintojen edistämisessä, simulaatioissa, motivoinnissa ja yleisiin kysymyksiin vastaamisessa. 

- Kuten muutkin robotit, myös chatbotit antavat työntekijöille, eli tässä tapauksessa opettajille, enemmän aikaa keskittyä asiantuntijuutta vaativiin töihin.

- Käytännössä kaikki opiskelijat, jotka ovat päässet hyödyntämään chatbotteja opinnoissaan, ovat pitäneet kokemusta positiivisena tai jopa erittäin positiivisena. Kaikki opiskelijat eivät aina välttämättä uskalla olla yhteydessä opettajaan saadakseen apua, mutta kynnys keskustella chatbotin kanssa on paljon matalampi.

Preboste korosti, että chatbottien persoonaa ja kommunikointitapaa on mietittävä tarkkaan.

- Verkko-opiskelussa ongelmana on usein opiskelijoiden motivointi ja sitouttaminen – verkko-opintojen keskeyttämisprosentti on korkea. Chatbottien avulla olemme saaneet hyviä tuloksia opiskelumotivaation lisäämisessä ja keskeyttämisprosentin laskemisessa.

Työelämälähtöisen verkko-opetuksen merkitys kasvaa

Päivän toinen puhuja professori Gilly Salmon Isosta-Britanniasta esitteli viisiportaisen mallinsa laadukkaan verkko-opetuksen suunnitteluun. Hän korosti opiskelija- ja työelämälähtöisyyden merkitystä hyvän verkkototeutuksen pohjana. Salmon toi esille, että erilaiset reaalielämän tehtävät pitävät opiskelijoiden mielenkiintoa yllä verkko-opiskelussa. Samalla pyritään siihen, että opiskelija pystyy miettimään omia uramahdollisuuksiaan.

Salmon esitteli myös erilaisia verkkoaktiviteettien (E-tivities) mahdollisuuksia verkkototeutuksissa. Verkkoaktiviteetit vaativat opiskelijalta aktiivisuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta. Ohjaajan tulee kuitenkin vetää keskustelut yhteen tai antaa niistä palautetta.

Verkko-opintojen merkitys kasvaa koko ajan jatkuvan oppimisen ajattelun myötä. Laadukas verkko-oppiminen ei kuitenkaan synny pelkkiä materiaaleja lukemalla, vaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kanssaoppijoiden ja ohjaajien kanssa.

eAMK panostaa digiohjaukseen

eAMK-hanke on kehittänyt voimakkaasti ammattikorkeakoulujen ympärivuotista verkko-opintotarjontaa Campusonline.fi-portaalissa. Johtoajatuksena on ollut opiskelijalähtöisyys. Sen takia hankkeessa on panostettu vahvasti mm. digiohjauksen kehittämiseen ja laatukriteereiden luomiseen. Hankkeessa on kehitetty verkko-ohjaajille työkalu, jonka avulla ohjaaja pystyy arvioimaan, miten oma kurssi täyttää laatukriteerit.

Hankkeessa on pyritty hyödyntämään oppimisanalytiikkaa eli oppimisprosessista syntyviä tietoja opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi sekä oppimisen tueksi. Oppimisanalytiikan avulla pystytään seuraamaan opiskelijoiden etenemistä opintojaksolla entistä tehokkaammin. Samalla se toimii palautteena ohjaajalle esimerkiksi oppimateriaalien toimivuudesta.