Siirry sisältöön

Jaetun asiantuntijuuden valmennus herätti kansainvälistä kiinnostusta Sevillassa

Laurea, Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut, HUS ja KoKoA järjestivät toukokuussa työpajan European Social Network -konferenssissa Sevillassa.

​Laureasta konferenssissa olivat paikalla lehtorit Kaijus Varjonen sekä Hannamari Talasma.

European Social Network -konferenssissa Espanjan Sevillassa pidetyssä työpajassa esiteltiin laajalla yhteistyöverkostolla kehitettyä Jaetun asiantuntijuuden valmennusta. Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja asiakasta osallistavia toimintamuotoja sosiaali- ja terveyspalveluihin ja saada valmennuksen kautta kokemusasiantuntijoita työskentelemään sosiaali- ja terveysalan organisaatioihin ammattilaisten rinnalle erilaisiin tehtäviin.

Työpajassa esiteltiin aluksi asiakkaiden osallisuuden vahvistamista Suomessa, Espoossa ja HUS:ssa. Lisäksi kerrottiin valmennuksen rakenteesta, kokemuksista ja tuloksista. Mukana työpajassa oli valmennuksen käynyt ja kokemusasiantuntijana mm. Samarian terveysasemalla Espoossa työskentelevä Yrjö Kumpula, joka kertoi omia kokemuksiaan valmennuksesta ja työskentelystään kokemusasiantuntijana.

Lisäksi työpajassa kuultiin etänä HUS:n organisaation ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia valmennuksesta. Myös kokemusasiantuntija-valmentaja Riikka Nieminen KoKoa ry:stä oli mukana etäyhteydellä.

Lopuksi työpajan osallistujat keskustelivat mallista ja pohtivat miten valmennusta voisi hyödyntyää heidän organisaatioissaan ja kotimaissaan. Valmennus herätti kiinnostusta ainakin Ruotsista, Norjasta, Skotlannista, Ranskasta, Belgiasta ja Itävallasta tulleissa asiantuntijoissa ja ammattilaisissa.

Valmennus on toteutettu vuonna 2017 yhteistyössä Espoon kaupungin aikuissosiaalityön, lastensuojelun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä HYKS-psykiatrian ja Y-Säätiön kanssa ja vuonna 2018 laajamittaisena HUS:n usean eri toimialan kanssa.

Vuonna 2018 HUS:iin on jo valmistunut kokemusasiantuntijoiksi jo 42 potilasta tai omaista. Lisäksi 12 HUSin henkilökunnan jäsentä on valmistunut kokemusasiantuntijakoordinaattoreiksi. Kokemusasiantuntijoita on tähän mennessä koulutettu HUSin kuudelle eri toimialalle.

Työpajan toteuttivat yhteistyössä lehtorit Kaijus Varjonen ja Hannamari Talasma Laurea-ammattikorkeakoulusta, aikuissosiaalityön päällikkö Pasi Sipola ja ryhmämuotoisen sosiaalityön koordinaattori Saara Lipponen sekä kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula Espoon kaupungilta. HUS:sta työpajaan etänä osallistuivat henkilökunnasta Tapio Korhonen sekä kokemusasiantuntijat Ilkka Vass, Jukka Kumpula, Hannele Kalema sekä kokemusasiantuntijavalmentaja Riikka Nieminen.

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta