Siirry sisältöön

iEER-projektin onnistunut päätöskonferenssi pidettiin Brysselissä 10.10.2019

Yli 120 osallistujaa oli läsnä iEER:n (Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystem in Regions for Young Entrepreneurs) päätöskonferenssissa alueiden komiteassa Brysselissä.

Konferenssin tärkein viesti oli, että Euroopan unionin on investoitava politiikkoihin ja ohjelmiin, jotka tukevat yrittäjyysekosysteemien kehittämistä ja keskinäisiä yhteyksiä Euroopan alueilla ja kaupungeissa myös seuraavalla EU: n ohjelmakaudella 2021 - 27. Tämän lisäksi yrittäjyyskasvatus olisi sisällytettävä sekä pk-yritys- että koulutuspolitiikoihin Euroopassa.

iEER on Interreg Europe -rahoitteinen lippulaivahanke, joka kokoaa yhteen 10 aluetta ympäri Eurooppaa. Palkittujen eurooppalaisten yrittäjyysalueiden aloittama iEER pyrkii määrittelemään älykkäitä polkuja ja ratkaisuja, joilla voidaan vahvistaa ja organisoida nuoria yrittäjiä tukevia alueellisia yrittäjyyden ekosysteemejä.

Laurea vastasi hankkeessa  Startup- ja kiihdytysvaiheen tuki –teema-alueen vetämisestä. Yksi hankkeen monista tuloksista on iEER-käsikirja, jolla osaltaan  edistetään innovatiivisia yrittäjyyden ekosysteemejä nuorille yrittäjille. Laurea teki tiivistä yhteistyötä projektin koordinaattorin, Uudenmaan liiton kanssa.

iEER-projektin tulokset numeroina

Alueiden välinen oppiminen ja valmiuksien kehittäminen

  • 14 alueiden välistä tapahtumaa
  • 104 paikallista tapahtumaa/kokousta
  • 1600 osallistujaa

Poliittiset toimintasuunnitelmat ja sitoutuminen investointeihin

  • 10 alueellista toimintasuunnitelmaa = 50 toimenpidettä
  • Investoinit 27,4 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa EAKR + 12,3 miljoonaa euroa ESR + 8 miljoonaa euroa muu rahoitus)

Panos EU:n ohjelmiin

  • Start-up- ja scale-up-yrityksiä koskevalla Euroopan komission aloitte
  • Alueiden komitean lausunto ”Kaupunkien ja alueiden osallistuminen uuteen pk-yrityksiä koskevaan EU:n politiikkakehykseen”

"Kaiken kaikkiaan iEER:n sijoitetun pääoman tuottoprosentti on ollut 1004%", sanoo iEER-projektipäällikkö Christine Chang Uudenmaan liitosta, "jos ajatellaan, että iEER-budjetti oli 2,3 miljoonaa euroa ja iEER-alueiden investointi hankkeen pohjalta oli 27,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 loppuun mennessä.”

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula päätti konferenssin sanomalla, että tulevan Eurooppaa koskevan pk-yritysstrategian painopisteen tulisi olla pk-yritysten tukemisessa niin kasvuun kuin myös kestävän kehityksen tiellä.

Lisätietoja: