Siirry sisältöön

Ideointityöpaja toi uusia oivalluksia yhteiskehittämisen eduista liiketoiminnalle

Laurean toteuttamassa työpajassa hyödynnettiin case-esimerkkinä CIRC4Life-hanketta.

Mitä lisäarvoa yhteiskehittäminen tuo uusien liiketoimintamallien kehittämiseen? Mikä on tehokkain tapa viestiä tästä arvosta eri sidosryhmille? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin ideointityöpajassa, joka kokosi yhteen osallistujia niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta sekä järjestöistä.

Ideointityöpaja pidettiin 17.9.2019 Helsingissä ja sen järjesti Laurean opiskelija Suvi Seikkula palvelumuotoilun YAMK-tutkintolinjalta. Työpaja on osa muotoiluprosessia, jonka tavoitteena on kehittää tehokas malli yhteiskehittämisen etujen osoittamiselle. Työpajan case-esimerkkinä oli H2020-rahoitteinen hanke CIRC4Life, mutta tavoitteena on kehittää malli, joka sopii erityyppisten kohderyhmien tarpeisiin myös CIRC4Life-hankkeen ulkopuolella.

Ideointityöpajassa oli osallistujia Laureasta, niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa, Helsingin kaupungilta, järjestöistä ja muista organisaatioista. Yhteisen ideoinnin teemana oli yhteiskehittämisen edut. Työpajan tulokset synnyttävät mielenkiintoisia oivalluksia yhteiskehittämisen arvosta liiketoiminnalle ja parhaista tavoista viestiä tästä arvosta.

Työpajan ensimmäisessä osassa keskityttiin yhteiskehittämisen etuihin ja sen mahdollistamaan liiketoimintaetuun. Yhteenvetoa keskusteluista: Yhteiskehittämisen myötä yritykset voivat pärjätä vähemmillä resursseilla, esimerkiksi kun yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen lisää itseohjautuvuutta.

Yhteiskehittäminen on tehokas tapa jakaa parhaita käytänteitä, saada uusia näkökulmia tekemiseen, synnyttää menestysideoita ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja. Oikeiden kumppaneiden löytäminen, sopivan tiimin kokoaminen, parhaiten soveltuvien metodologioiden käyttäminen ja yhteisten tavoitteiden määrittäminen ovat kuitenkin kriittisiä osatekijöitä yhteiskehittämisen kokonaisvaltaiselle onnistumiselle. On myös tärkeää valmistella prosessi hyvin, jotta sen avulla voidaan silottaa tietä kehittämistyön aikana.

Yhteiskehittäminen on tapa saada aikaan isoja tuloksia pienellä vaivalla, kun liiketoiminnan vaatimat panokset jaetaan ja liiketoiminnan tulokset ideoidaan yhdessä.

Työpajan toisessa osassa keskityttiin tapoihin viestiä yhteiskehittämisen eduista tehokkaasti. Keskeisiä havaintoja on, että tapaan tulisi sisältyä interaktiivisuutta motivaation lisäämiseksi ja että tavan tulisi olla perinteinen tunnistettavuuden varmistamiseksi mutta sisältää yllättävä elementti houkuttelevuuden lisäämiseksi. Yhteiskehittämistä mallintavan elementin sisällyttäminen voi lisätä tehokkuutta, sillä se on tapa osoittaa yhteiskehittämisen hyödyllisyyttä käytännössä.

Ideointityöpajan tuloksia hyödynnettiin prototyypin ideointityöpajassa 25.9.2019. Sen aikana joukko Laurean palvelumuotoiluopiskelijoita ideoi tarkempia tapoja viestiä yhteiskehittämisen eduista eri sidosryhmille ja jatkokehittelivät mallin interaktiivista puolta.

Lisätietoa yhteiskehittämisen eduista uusien liiketoimintamallien kehittämisessä saa englanninkielisestä CIRC4Life-uutiskirjeestä, jonka voi tilata osoitteessa www.circ4life.eu

Muotoiluprosessi ja työpajat ovat osa Suvi Seikkulan YAMK-opinnäytetyöhön kuuluvaa tutkimusta, jonka toimeksiantaja on Laurea.

Lisätietoja: