Siirry sisältöön

Euroopan avoimen tieteen koordinaattorit tapasivat Laureassa 21.10.

Laureassa järjestetyssä EU:n jäsenmaiden avoimen tieteen koordinaattoreiden tapaamisessa jaettiin avoimen tieteen hyviä käytäntöjä ja pohdittiin yhteistä linjaa Euroopan avoimen tieteen kehitykselle.

Tunnelmia seminaarista

EU:n jäsenmaiden avoimen tieteen koordinaattorit tapasivat Laureassa, Vantaalla 21. lokakuuta. Tapaaminen oli osa Suomen EU-puheenjohtajuuskautta. Tapaamisessa jaettiin avoimen tieteen hyviä käytäntöjä ja pohdittiin yhteistä linjaa Euroopan avoimen tieteen kehitykselle.

Tapaamiseen osallistuivat OSPP:n (Open Science Policy Platform) ja EOSC:n (European Open Science Cloud) johtokuntien jäsenet sekä keskeiset avoimen tieteen koordinaattorit EU:n jäsenmaista. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 21 maasta.

Tapaamisen järjestämisestä vastasivat yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunta, Kansalliskirjasto, Laurea-ammattikorkeakoulu, OSPP, LIBER, ENoLL sekä Hollannin ja Ranskan avoimen tieteen koordinaatiot.

Avoimen tieteen periaatteisiin kuuluu tieteellisen tutkimuksen ja datan avoimuuden ja tutkimusyhteistyön lisääminen niin, että tulokset ovat vapaasti tarkasteltavissa ja käytettävissä. Tavoitteena on saada aikaan luotettavampaa, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa tutkimusta. 

- Laurea on toiminut aktiivisesti jo pitkään avoimen tieteen verkostoissa ja ollut uudistamassa ja pilotoimassa koulutus-, tiede- ja innovaatiopolitiikkaa jo kahden Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan, korostaa johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta. 

Laurea on ollut mukana valmistelemassa European Network of Living Labsin (ENOLL) perustamista yhdessä Kauppakorkeakoulun, TEMin, OKM:n ja DG INFSOn kanssa. Sittemmin perustettu, nykyään arvostettu ja kansainvälinen järjestö ENoLL, jonka jäsen ja entinen puheenjohtaja Laurea on, on tutkinut ja kehittänyt yhteiskehittämistä avoimissa innovaatioekosysteemeissä sekä arvioinut yli 400 monitoimijaista avoimen innovaation ja tieteen ekosysteemiä eri puolelta maailmaa.

Laurea on ENoLLin hallituksen pitkäaikainen jäsen ja ENoLLin avulla se on rakentanut ammattikorkeakoulun kansainvälistä TKI -toimintaa. Johtaja Hirvikoski edustaa ENoLLia OSPP:ssä.  ENoLL on edustettuna myös Open Science Policy Platform (OSPP) ryhmässä, joka tehtävänä on rakentaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälistä tiekarttaa. 

Laurean LbD -toimintamalli ja monitoimijaisen yhteiskehittämisen osaaminen hyödyntävät ja mahdollistavat avoimen tieteen ja siihen keskeisesti liittyvän kansalaistieteen toteutumisen. Samalla koulutuksen ja tutkimuksen laatua ja korkeakoulun alueellista vaikuttavuutta voidaan kehittää. 

Laureassa on käynnissä tällä hetkellä kaksi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, jotka keskittyvät avoimen tieteen, avoimien innovaatioiden ja yhteiskehittämisen teemoihin. Co-creation Orchestration (CCO)- hankkeessa rakennetaan mallia, joka auttaa yrityksiä, kaupunkeja, tutkijoita sekä kansalaisia kehittämään yhdessä parempia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita Euroopan innovatiivisimmalla alueella (Helsinki-uusimaa). Hankkeen tavoitteena on tehdä innovoinnista avoimempaa, osallistavampaa sekä yhteistyöhön perustuvaa. Ammattikorkeakoulujen yhteisessä avoimien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, oppimisen ja avoimien ekosysteemien kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa (Developing open RDI, Learning and Innovation Ecosystem at Universities of Applied Sciences) vahvistetaan avoimen tieteen periaatteiden toteutumista korkeakoulukontekstissa.

Tilaisuuden avauspuheessaan myös Laurean toimitusjohtaja, rehtori Jouni Koski korosti avoimeen tieteen periaatteiden toteutumisen tärkeyttä Suomen kilpailukyvyn takaamiseksi yhtenä maailman johtavista innovaatiokeskittymistä. 

- Innovaatiot eivät voi syntyä vakuumissa tai kehittyä sisäisesti suljettujen ovien takana. Menestyäksemme tulevaisuudessa meidän tulee luoda, ylläpitää ja orkestroida avoimen tieteen ja innovaatioiden ekosysteemejä tekemällä aktiivista kansainvälistä yhteistyötä, Koski painottaa. 

Lisätietoja: