Siirry sisältöön

ESR-hankkeilla ennakoidaan sote-alan tulevaisuuden osaamistarpeita

ESR-hankehaun suunnitteluseminaari kokosi sote-korkeakoulujen edustajia Tikkurilaan.

​Salla Seppänen ja Sari Rissanen

​Työ sosiaali- ja terveysalalla muuttuu kovaa vauhtia ja muutosta vauhdittaa entisestään käynnissä oleva sote-uudistus. Muuttuvat osaamistarpeet asettavat uusia vaateita myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kouluttaville korkeakouluille ja korkeakouluissa mietitään, miten näihin voitaisiin vastata.

Tähän liittyen kokoontui keskiviikkona 3. lokakuuta Laurean Tikkurilan kampukselle yli 30 hengen joukko sote-alan kouluttajia korkeakouluista eri puolilta Suomea. Aiheena tapaamisessa oli suunnitella, millaisilla Euroopan sosiaalirahaston tulevan hankehaun hankkeilla ammattikorkeakoulut voisivat yhteistyössä vastata sote-alan uusiin osaamistarpeisiin.

Mahdollisina hankeaihioina tarkasteltiin muun muassa sosiaali- ja terveysalan erikoistumiskoulutuksia, avoimen verkko-opintotarjonnan kehittämistä sekä sote-uudistuksen myötä erityiseen huomioon noussutta palveluohjausosaamista.

Ennen keskiviikon työpajatyöskentelyä johdattelivat osallistujia päivän ohjelmaan Savonia AMK:n koulutusvastuujohtaja, ammattikorkeakoulujen terveysalan koulutusverkoston puheenjohtaja Salla Seppänen sekä yliopistojen näkökulmaa kehittämisyhteistyöhön esitellyt dekaani Sari Rissanen Itä-Suomen yliopistosta.

-    Tulevaisuuden osaamistarpeita muokkaa vahvasti asiakaslähtöisyys ja se, miten palvelutarjonta muuttuu, kun siirrymme entistä enemmän markkinaehtoisuuteen sote-palveluissa, kuvailee koulutusvastuujohtaja Seppänen Savoniasta.
-    Yksi iso asia on myös moniammatillinen yhteistyö, jota olemme myös Savonian ja Itä-Suomen yliopiston kesken lähteneet rakentamaan. Toivon, että tulevaisuudessa syntyy enemmän uusia avauksia, joissa yhdistettäisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kokonaisuuksia.

Myös Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Sari Rissanen kannustaa korkeakouluja yhteistyöhön:

-    Tärkeää on, että jokainen ammattiala tunnistaa oman vahvan osaamisalueensa lisäksi alueet, missä muut ovat hyviä, ja mitkä ovat eri aloilla yhteisiä. Sote-alalla meillä on paljon yhteistä, hän korostaa.

Iltapäivän työpajaosuuden osallistujia Seppänen ja Rissanen kannustivat katsomaan rohkeasti 10 - 15 vuotta ajassa eteenpäin:

-    Tapahtuipa sote-uudistus millä aikataululla tahansa, haastaa työelämä meidät muutokseen joka tapauksessa. Kouluttajina meidän pitää olla proaktiivisia, Salla Seppänen painottaa.

-    Tärkeää on myös pitää mielessä ajatus jatkuvasta oppimisesta; edelleen ajattelemme usein, että oppiminen tapahtuu koulun seinien sisäpuolella, kun se enenevässä määrin tapahtuu työelämässä, Rissanen jatkaa.

Keskiviikon ESR-hankesuunnitteluseminaarin koollekutsujana ja päivän puheenjohtajana toimi johtaja Petri Tani Laureasta.

Lisätietoja: