Siirry sisältöön

CREAR digitaalinen palveluntarpeen arviointiväline palkittiin Quality Innovation Award -kilpailussa

CREAR on digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline ohjauksen, opetuksen ja opiskeluhuollon asiantuntijoille.

Johtaja Valdemar Kallunki vastaanotti tunnustuksen Laatupäivässä 11.11.

Quality Innovation Award -kilpailu on arvostettu, kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka järjestetään vuosittain innovaatioiden määrän lisäämiseksi ja tason parantamiseksi. Tämän vuoden kilpailussa kunniamaininnalla palkittiin Laurean koordinoimassa ESR-rahoitteisessa Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa (2018-2020) kehitetty digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR. 

CREAR sai kunniamaininnan Quality Innovation Award -kilpailun Koulutusalan innovaatiot sarjassa. Quality Innovation Award 2021 -kilpailussa pääpalkinnon saivat Peikko Groupin BOLDA-pilarikenkä Liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset -sarjassa sekä Metsä Spring Oy:n kehittämä Kuura-tekstiilikuitu Potentiaaliset innovaatiot -sarjassa. Kunniamainintoja jaettiin tänä vuonna kahdessa sarjassa. CREARin lisäksi kunniamaininnan sai Elenia Verkko Oyj:n EleniaGO Liiketoimintainnovaatiot, suuret yritykset -sarjassa.

Vuoden 2021 Quality Innovation Award -kilpailun palkinnot jaettiin torstaina 11.11. järjestetyssä Suomen Laatukeskuksen Laatupäivässä.

Quality Innovation Award -kilpailu on arvostettu, kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka järjestetään vuosittain innovaatioiden määrän ja tason parantamiseksi. Kilpailussa nostetaan esiin uusia innovaatioita sekä arvioida niitä uutuusarvon, hyödynnettävyyden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden perusteella. Suomessa kilpailun järjestää Suomen Laatuyhdistys ry. 

Työväline opettajille, ohjaajille ja muille oppilaitosten asiantuntijoille

CREAR-kuvio.jpg

CREAR on digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka on kehitetty ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön asiakastyön tueksi. CREAR toimii varhaisen tunnistamisen välineenä ja sen avulla voidaan tarkastella yksilön elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. CREARista saatavan tuloksen perusteella voidaan arvioida ohjattavan henkilön mahdollinen ohjauksen ja muun tuen tarve, mikä mahdollistaa oikea-aikaisen ja asiakaslähtöisen avun tarjoamisen.  

Tutustu CREAR-arviointivälineeseen

Tarpeellinen ja sosiaalista kestävää kehitystä lisäävä innovaatio

Quality Innovation Award -kilpailun osallistujat käyvät läpi arvioinnin ja saavat palautetta innovaationsa edelleen kehittämiseksi. Kilpailun tuomariston antamassa palautteessa CREAR-arviointivälinettä kuvaillaan järjestelmällisen kehittämistyön tulokseksi, joka on osoittautunut tarpeelliseksi työvälineeksi sekä sosiaalista kestävää kehitystä lisääväksi. 

- CREARin saama kunniamaininta merkitsee huomattavaa tunnustusta Laurealle ja sen yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet välineen kehittämistyössä mukana. Arvovaltaisen asiantuntijaraadin mukaan olemme selvästikin onnistuneet luomaan digitaalisen työvälineen, joka toimii ja omaa potentiaalia myös tulevaisuudessa, toteaa Mika Launikari, uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija Laureasta.  

- Nyt saamamme myönteinen palaute kannustaa meitä jatkamaan ponnistelujamme CREARin edelleen kehittämiseksi.

CREAR-arviointivälineeseen ja sen käyttöön pääsee tutustumaan Laurean julkaiseman käsikirjan avulla, joka on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointivälineen käyttöön voi perehtyä myös Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta tarjolla olevilla verkon kautta suoritettavilla MOOC-kursseilla, jotka julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Tutustu CREAR-arviointivälineeseen tarkemmin.

Lisätietoja:

  • Mika Launikari
  • Projektiasiantuntija
  • Mika.Launikari@laurea.fi
  • Puh
  • Mika toimii Laureassa uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija-, koulutus- ja tutkimustehtävissä.