Siirry sisältöön

Laurea Certified Service Designer –täydennyskoulutus työelämän asiantuntijoille

Koulutus on rakennettu asiakaskeskeisen ajattelun pohjalta ja tarjoaa näkökulmia palvelumuotoilun perusteisiin.

Ensimmäinen Laurea Certified Service Designer -koulutuksen ryhmä.

Laurealla on merkittävä rooli palvelumuotoilun kouluttajana Uudellamaalla. Yksi mahdollisuus sukeltaa palvelumuotoilun perusteisiin on Laurea Certified Service Designer-koulutus (LCSD). Opiskelu on maksullista täydennyskoulutusta ja kaikki oppimistehtävät hyväksytysti suorittanut opiskelija saa siitä myös 5 opintopistettä.  Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat strategisissa liiketoiminnan, tuotteiden tai palvelujen kehittämistä vastaavissa tehtävissä yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

Koulutus on rakennettu asiakaskeskeisen ajattelun pohjalta ja tarjoaa näkökulmia palvelumuotoilun perusteisiin. Palvelujen kehittäminen alkaa asiakasymmärryksen hankkimisesta, ja palveluideat ja oma ajattelu haastetaan tulevaisuusajattelun metodeilla. Koulutuksessa palveluideat mallinnetaan visualisoiduiksi ja testataan käyttäjillä. Palvelujen kaupallistamista pohditaan liiketoimintamallien, kannattavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Palvelujen käyttöönottoa mietitään eri kohderyhmien, markkinointikanavien sekä projektoinnin näkökulmista. LCSD -koulutus tarjoaa maistiaiset myös oikeusmuotoiluun. Koulutuksessa katetaan palvelumuotoilun kaari aina ideasta kaupallistamiseen, ja herätetään kiinnostus syventää osaamista eri osa-alueilla.

Ensimmäisessä Laurea Certified Service Designer -koulutukseen osallistuneessa ryhmässä oli mukana asiantuntijoita eri aloilta, yrityksistä ja julkiselta sektorilta. Ryhmä hitsautui vahvaksi yhteiskehittämisen joukoksi seitsemän tapaamispäivän aikana  marras-maaliskuussa. Koulutuksen päätöspäivänä torstaina 1.3. esiteltiin huikeita palvelujen ja oppimisportfolioiden visualisointeja ja kuultiin tarinoita sekä voitokkaista että haastavista palvelumuotoilun kokemuksista yrityksissä. Laurean asiantuntijoista valmentamassa olivat tällä kertaa Päivi Mantere, Veera Lassila, Susanna Kivelä, Saara Saarinen, Jukka Linna, Marjo Koistinen, Outi Kinnunen ja Asko Mononen. Osallistujien mielestä koulutus oli erittäin onnistunut, ja koulutuksessa oli rento ja innostava tunnelma. Osallistujat kokivat hyvänä, että koulutuksessa sai tiiviissä paketissa konkreettisia tietoja ja työkaluja ja asiakasymmärryksen merkitys konkretisoitui.

Samankaltaista rakennetta voidaan tarjota jatkossa sekä avoimina että organisaatiokohtaisina toteutuksina. Kaksi organisaatiokohtaista koulutusta on jo tällä hetkellä käynnissä.

Ilmoittautuminen syksyn 2018 koulutukseen on käynnissä syyskuun loppuun asti. Lue lisää syksyn koulutuksesta.

Täydennyskoulutukset

Tutustu Laurean tarjoamiin täydennyskoulutuksiin

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tuemme koulutuksissamme yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta sekä toiminnan kansainvälistymisen asettamia vaatimuksia. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme

Lue lisää täydennyskoulutuksista