Siirry sisältöön

Asuinkiinteistön vastuuhenkilöiden turvallisuuskoulutus verkkoon

Laurea toteuttaa asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutuksen verkkokoulutuksen yhteistyössä Helsingin Pelastusliitto ry:n kanssa.

Asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutuksella on jo vuosikymmenien perinne. Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Helsingin Pelastusliitto ry:n kanssa valmistelee koulutuksen viemistä itsenäisesti suoritettavaksi verkkokurssiksi Asumisturvallisuuden koulutus verkossa-hankkeessa.

Asuinkiinteistöjen vastuuhenkilöillä on paljon vastuita turvallisuuden näkökulmasta: riskien arviointi, pelastussuunnitelman laadinta, väestönsuojasta huolehtiminen, rakenteiden ja tekniikan ylläpito, liukkauden torjunta, asukkaiden valistus ja neuvonta… näiden vastuiden sujuva toimiminen on yhteiskunnan turvallisuuden ja resilienssin kannalta erittäin tärkeää.

Vastuuhenkilöiden kouluttautuminen polkaisee usein turvallisuusasioista huolehtimisen hyvään alkuun; näin he tietävät mistä he oikeastaan vastaavatkaan ja mistä he saavat lisätietoja ja apuja tehtävästään suoriutumiseen. Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutukseen osallistuminen halutaan mahdollistaa laajasti, joten koulutus toteutetaan joustavasti verkossa ja kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto ja päävastuullinen on Uudellamaalla toimiva Laurea-ammattikorkeakoulu. Laureassa on paljon kokemusta verkossa toteutettavasta opetuksesta. Tietyt tutkinnot voi suorittaa Laureassa kokonaan verkossa, ja kaikissa tutkinnoissa on mahdollista suorittaa merkittävä osa opinnoista verkossa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaci Bourdache. Tämä hanke toimii tiiviisti suositun turvallisuus ja riskienhallinta-koulutusohjelman kanssa, jonka opiskelijat osallistuvat aktiivisesti toteutukseen.

Hankkeessa on mukana myös Helsingin Pelastusliitto ry (Helpe), joka on sitten perustamisensa jo 30 vuotta sitten järjestänyt asuinkiinteistön turvallisuuskoulutusta Helsingissä ja muuallakin Suomessa. Helpe toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja sen pelastuslaitoksen kanssa, ja kuuluu myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöön (SPEK). Koulutusta on luonnollisesti pidetty ajan tasalla, ja tavoite nyt onkin ottaa nyt ”digiloikka” koulutuksen toteutuksen suhteen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen aluksi määritellään koulutuksen sisältövaatimuksia tutkimuksellisin keinoin, jonka jälkeen koulutusta kehitetään pilotoimalla se ainakin kahdella kehityskierroksella. Pilottikoulutuksen suorittavat Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijat sekä valittu joukko Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen turvallisuushenkilöitä. Ensimmäiset varsinaiset osallistujat voidaan suunnitelman mukaan ottaa vastaan keväällä 2023.

Lisätietoja: