Siirry sisältöön

AMK:sta valmistuneiden urapolkuja selvitetään valtakunnallisessa kyselyssä

15.10. käynnistyvä kysely lähetetään lähes 27 000 vuonna 2014 valmistuneelle.

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden urapolkuja selvitetään toista kertaa toteutettavassa valtakunnallisessa kyselyssä. 15.10. käynnistyvällä kyselyllä kootaan tietoa valmistuneiden työllistymisestä sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kyselyn saavat viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneet eli kaikki vuonna 2014 valmistuneet.

Tieto korkeakoulutettujen työurien ensimmäisistä vuosista on todella tärkeää. Korkeakoulut kehittävät koulutusta valmistuneiden palautteen pohjalta. Tulevat ja nykyiset opiskelijat hyötyvät tiedosta suunnitellessaan opintojaan. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää tuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

Viime vuoden kysely toteutettiin vuonna 2013 valmistuneille opiskelijoille. Vuoden 2018 uraseurantakyselyn perusteella tiedetään, että 80 % ammattikorkeakouluista valmistuneista on vähintäänkin melko tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon. Tyytyväisyys tutkintoon on erittäin vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta.

Vuoden 2018 uraseurantakyselyn tuloksiin voi tutustua Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusessa.

Uraseurantakyselyn kohderyhmänä ovat viisi vuotta sitten ammattikorkeakoulusta valmistuneet. Uraseurantakysely lähetetään 15.10. kaikille vuonna 2014 AMK- ja YAMK-tutkintoihin valmistuneille tekstiviestillä ja sähköpostilla. Vastausaika päättyy 10.11.2019.

Kysely toteutetaan osana AMKista uralle - uraseurantatiedot käyttöön -hanketta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke vahvistaa ja kehittää ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista. Hanketta ovat toteuttamassa Turun AMK, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: