Siirry sisältöön

Alumnifoorumissa syvennyttiin yrittäjyyden saloihin

Kevään alumnifoorumi järjestettiin Maria 01 –yrityshautomossa.

Laureasta liiketalouden tradenomiksi valmistunut Cuckoo Workoutin toimitusjohtaja, perustajajäsen, Veera Lehmonen.

Kevään alumnifoorumissa syvennyttiin laurealaisiin yrittäjyystarinoihin. Luennoitsijoina tilaisuudessa olivat Laureasta valmistuneet Eerik Rusanen ja Veera Lehmonen. Luentojen sisällöt painottuivat erityisesti siihen, että mistä kaikki lähti liikkeelle ja miten toiminta on kehittynyt alkutaipaleelta nykyhetkeen.

Ensimmäinen luennoitsija, restonomiksi vuonna 2013 valmistunut Villadan perustajajäsen Eerik Rusanen perusti lomahuviloita tarjoavan Villadan opiskeluiden aikana yhdessä koulukaverinsa Tommi Lehtosen kanssa. Liikeidea syntyi vaihto-opiskeluiden aikana ja kehittyi pian sen jälkeen nopealla tahdilla Laurea Entrepreneurship Societyn sparrauksella.

Toiminta käynnistyi virallisesti vuonna 2014 ja pian sen jälkeen Eerik ja Tommi ymmärsivät, että kasvattaakseen yrityksen toimintaa tarvitsisivat he ulkopuolista rahoitusta. Rahoituskierros oli menestys (Kauppalehti.fi); Villada keräsi kokonaisuudessaan 448 000 euron suuruisen kokonaispotin.

Yrityksen kasvutarina on jatkunut nousujohteisena ja toiminta on laajentunut myös Suomen ulkopuolelle mm. Ruotsiin ja Saksaan. Eerik painotti, että virheitä ei kannata pelätä yrittäjäksi ryhdyttäessä. Epäonnistumisia tulee varmasti, mutta virheissä on aina oiva mahdollisuus ottaa oppia ja kehittää omia taitojaan yrittäjänä. Ympärilleen kannattaa myös kerätä vahva ja osaava tukiryhmä, joiden asiantuntemusta voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä.

- Tällä hetkellä siirtyminen yrittäjästä jonkun toisen palkkalistoille olisi todella haastavaa, nautin päästessäni kehittämään visioitani, joiden kehittymistä on päässyt alusta lähtien seuraamaan, Eerik sanoi.

- Yrittäjänä et koskaan tarkalleen mitä seuraavaksi tapahtuu, se pitää arjen mielenkiintoisena.

Toisena luennoitsijana oli vuorossa Cuckoo Workoutin toimitusjohtaja ja perustajajäsen, liiketalouden tradenomiksi vuonna 2013 valmistunut Veera Lehmonen. Cuckoo Workout kannustaa yrityksien työntekijöitä taukoliikuntaan hälyttämällä tasaisin väliajoin tekemään monipuolisia taukojumppia.

Veera perusti Cuckoo Workoutin yhdessä opiskelukaverinsa Ida Männyn kanssa jo opintojen aikana. Opintojensa alkuvaiheessa Veera mietti, että yrittäjyys voisi olla mielenkiintoista tulevaisuudessa, mutta ei ole vielä ajankohtaista. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti, kun idea Cuckoo Workoutista, taukoliikuntaan kannustavasta liikuntakonseptista syntyi.

- Perustamisen yhteydessä roolit muodostuivat automaattisesti, olin pienestä pitäen ollut myyjähenkinen luonne, kun taas muilla yrityksessä toimivilla oli taustaa graafisesta osaamisesta. Kaikilla oli selkeät roolit ja yhteinen päämäärä heti alusta lähtien, Veera Lehmonen kuvaili alumnifoorumissa.

Kokeiltuaan pilottiversiota Yhdysvalloissa, he ymmärsivät Suomen olevan hyvä vaihtoehto toiminnan käynnistämiselle. Saatuaan vuonna 2015 ulkopuolista rahoitusta yrityksen kasvun tukemiseen, tuli samalla myös päteviä asiantuntijoita mukaan kehittämään yrityksen toimintaa. Tämä näkyi myynnin selkeänä kasvuna. Nykypäivänä Cuckoo Workout onkin kasvanut 12 000 käyttäjän kokoiseksi palveluksi Suomessa ja jatkaa taukoliikunnan ilosanoman levittämistä työyhteisöissä. 

Tärkeimpänä neuvona Eerik sekä Veera totesivat, että vastoinkäymisiä ei kannata pelätä, vaan ne ovat väistämättömiä. Tärkeintä on kuitenkin usko omaan tekemiseensä ja aktiivinen tukiverkoston rakentaminen jo alusta lähtien.

Laurean alumnifoorumit on suunnattu valmistuneille sekä nykyisille opiskelijoille. Tapahtumia järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Seuraava alumnifoorumi järjestetään syksyllä 2018.

Alumnitoiminta

Tutustu Laurean alumnitoimintaan

Laurean alumnitoiminnan tarkoituksena on palvella yli 23 000 Laureasta valmistunutta työelämänasiantuntijaa, sekä tuoda heitä mukaan kehittämään Laurean toimintaa. Laureasta valmistuneiden osaamista hyödynnetään myös osana opetusta.

Lue lisää