Siirry sisältöön

Oikealla ja luotettavalla tiedolla keskeinen rooli kansallisessa varautumisessa

Laurea oli mukana järjestämässä Tiedon huoltovarmuutta rakentamassa -webinaaria keskiviikkona 2.6.

Kaksi kannettavaa tietokonetta.

IRWIN -hankkeen keskiviikkona 2.6. järjestämässä webinaarissa keskusteltiin siitä, mitä tiedon huoltovarmuus tarkoittaa ja miten sitä voisi yhteiskunnassa parantaa. Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisessä IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta kompleksisessa ympäristössä. Hankkeen tarkoituksena on kehittää osallistava kansallisen varautumisen malli, jossa päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhdessä kriisivalmiuden edistämiseksi.

Tiedon huoltovarmuutta rakentamassa -webinaarissa hankkeen toimijat Itä-Suomen yliopistosta, Vaasan yliopistosta, Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta esittelivät hankkeen teemoja. Lisäksi webinaarissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja mm. oikeuskanslerinvirastosta, suojelupoliisista sekä puolustusministeriöstä.

Laurean johtaja Valdemar Kallunki ja lehtori Marilla Kortesalmi käsittelivät webinaarissa tiedon huoltovarmuutta kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta:

- Kansalaiset ovat keskeinen osa tiedon huoltovarmuudessa. Viimekädessä kansalaiset ovat tiedon soveltajia, kertoo Valdemar Kallunki.

Kansalaisten toimijuus osana tiedon huoltovarmuutta

Perinteisesti huoltovarmuus tarkoittaa fyysisen materian turvaamista ennakoimattomassa tilanteessa. Koronapandemian myötä kuitenkin myös immateriaalisten asioiden - kuten tiedon – rooli huoltovarmuudessa on korostunut, sillä kriisitilanteessa päätöksenteon tulisi perustua oikeaan ja luotettavaan tietoon. Oikea ja luotettava tieto on tärkeää myös kansalaisten toimijuuden kannalta, jotta se ei ohjautuisi perustuen disinformaatioon:

- Vuorovaikutus asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä on välttämättömyys, jotta kansalaiset voisivat ennakoimattomassa tilanteessa toimia oikean tiedon perusteella, Valdemar Kallunki kertoo.

Laurean osahankkeessa tutkitaan, miten ihmiset ovat koronakriisin keskellä organisoituneet osallistuakseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Laurean tavoite onkin löytää käytännön ratkaisuja kansalaisten osallistamiseen ja toimijuuden vahvistamiseen.

- Koronakriisissä on ollut tarve ymmärtää ja soveltaa tietoa monista lähteistä omaan elämään. Meidän intressinämme on ymmärtää, miten tiedon jakamisen käytännöt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa synnyttävät kollektiivista toimijuutta, Valdemar Kallunki kertoo webinaarissa.

- Pyrimme avaamaan, mitkä ovat kollektiivisen toimijuuden mahdollistavia ja estäviä tekijöitä niin, että pääsemme rakentamaan toimintamallin sen vahvistamiseksi, Marilla Kortesalmi avaa.

Webinaarissa käsiteltiin tiedon huoltovarmuutta lisäksi myös hankkeen muiden tutkimusintressien, hallinnan ja päätöksenteon sekä dis- ja misinformaation kannalta. Lisäksi webinaarissa kuultiin puheenvuoroja tiedon huoltovarmuudesta mm. kielen ja median sekä tiedustelun, turvallisuuden ja oikeuden näkökulmista.

Katso webinaarin tallenne IRWIN-hankkeen sivuilta

Lisätietoja: