Siirry sisältöön

Valmennukset Uusi työ ja osaamisen johtaminen

UUTOS – Uusi työ ja osaamisen johtaminen on kolmen ammattikorkeakoulun Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian yhteishanke (2023–2025), jossa edistetään Uudenmaan pk-yritysten hr- ja johtohenkilöstön sekä kehittämisestä vastaavien henkilöiden osaamista organisaationsa luotsaamiseksi työn murroksessa.

Valmennus toteutetaan hankkeessa EU:n osarahoittamana

Ilmoittaudu valmennukseen Laurean projektipäällikölle, Leena Närhille, s-postilla: leena.narhi@laurea.fi
Lue lisää valmennuksesta kuvan alapuolelta.

Mitä?

Etävalmennusta kolmella liiketoiminnan alueella: Strateginen johtaminen, Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen sekä Ennakoiva osaamisen johtaminen

Kenelle?

Uudenmaan pk-yritysten johdolle, hr-henkilöstölle ja yrityksen kehittämisestä vastaaville henkilöille. Useampi henkilö organisaatiosta voi osallistua etävalmennuksiin.

Missä ja milloin?

Verkossa.

Osaamisen strateginen johtaminen 15.1.2024 alkaen, 3 x 2 tuntia
Monikanavainen myynti sekä jatkuva oppiminen organisaatiossa 31.1.2024 alkaen, 3 x 2 tuntia
Osaamisen ennakointi ja yrityksen tulevaisuudenkestävyys 23.1.2024 alkaen, 3 x 2 tuntia

Katso tarkemmat tiedot hankkeen nettisivulla UUTOS − Uusi työ ja osaamisen johtaminen - Laurea-ammattikorkeakoulu

Hyödyt yrityksille

Tulevaisuuden osaamista ja kilpailukykyä Uudenmaan pk-yrityksille ja yrittäjille. Valmennukset edistävät työn murroksessa henkilökunnan osaamisen johtamista, oppimista työpaikalla ja verkostoissa.

Korkeakoulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä kehitetään uusia toimintamalleja yrityksen osaamisen kehittämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Hankkeen avulla tuetaan liiketoiminnan ja osaamispääoman kasvua yrityksessä.

Kehitettävät liiketoiminnan osa-alueet ovat: Strateginen osaamisen johtaminen, Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen sekä Ennakoiva osaamisen johtaminen.

Koko organsaatio hyötyy, kun laajempi joukko yrityksestä voi osallistua etävalmennuksiin, sillä valmennusten kokonaisuus on suunnatu Uudellamaala toimivien pk-yritysten tj:lle, hr-hankilöstölle ja kehittämisestä vastaaville henkilöille. Voit yrityksesi tarpeiden mukaisesti osallistua yhteen valmennuskokonaisuuteen tai kaikkiin valmennuksiin.

Stra­te­gi­nen johtaminen 

Tässä työpaketissa käydään läpi strategisen osaamisen johtamisen kokonaiskuva ja työprosessi, jonka tuloksena osallistuja tunnistaa strategialähtöiset osaamiset yrityksessään. Sen jälkeen määritellään, mitä osaamista yrityksessä jo on, mitä osaamista pitää kehittää tai hankkia ja mistä osaamisesta kannattaa luopua. Osallistuja saa käyttöönsä osaamisen johtamiseen sopivia työkaluja ja ajattelumalleja jatkuvaan osaamispääoman kehittämiseen omassa organisaatiossaan.

Osaamisen strateginen johtaminen (sis. 3 x 2 h)
ma 15.1.2024 klo 14–16
ma 29.1.2024 klo 14–16
ma 12.2.2024 klo 14–16

Lisäksi yritysten konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan (kesto 1,5 h).

Yhteen valmennuskokonaisuuteen osallistuminen tarkoittaa käytännössä: osallistumista kolmena päivänä kahden tunnin ajan, yhteensä kuusi tuntia valmennukseen (ks. tarkemmin aikatauluista yllä). Lisäksi on mahdollista ja vapaaehtoista osallistua konsultointitapaamisiin työpaketin yhteydessä (1,5 tuntia).

Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen 

Tämän työpaketin tuloksena mukana olevat yritykset ja heidän työntekijänsä verkostoituvat alueellisesti muiden yritysten ja korkeakoulujen kanssa, ja ottavat käyttöönsä uusia välineitä jatkuvan oppimisen monikanavaisen myynnin kehittämiseksi. Verkostoitumisen ja osaamisen kehittymisen tuloksena yritykset kasvattavat strategista kyvykkyyttään, tuottavuuttaan sekä kilpailukykyään, ja näyttäytyvät houkuttelevana työpaikkana potentiaalisille uusille työnhakijoille.

Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen (sis. 3 x 2 h)
ke 31.1.2024 klo 14–16
ke 7.2.2024 klo 14–16
ke 14.2.2024 klo 14–16

Lisäksi yritysten konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan 15.12.2023 mennessä (kesto 1,5 h).

Toinen mahdollinen ajankohta Monikanavainen myynti ja jatkuva oppiminen kokonaisuuteen on:
ke 2.10.2024 klo 14–16
ke 9.10.2024 klo 14–16
ke 16.10.2024 klo 14–16

Lisäksi yritysten konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan 15.6.2024 mennessä (kesto 1,5 h).

Yhteen valmennuskokonaisuuteen osallistuminen tarkoittaa käytännössä: osallistumista kolmena päivänä kahden tunnin ajan, yhteensä kuusi tuntia valmennukseen (ks. tarkemmin aikatauluista yllä). Lisäksi on mahdollista ja vapaaehtoista osallistua konsultointitapaamisiin työpaketin yhteydessä (1,5 tuntia).

Ennakoiva osaamisen johtaminen 

Tämä työpaketti vahvistaa osaamisen ennakoivaa johtamista ja sen myötä yrityksen tulevaisuuskestävyyttä. Työpaketissa rakennetaan osallistuvalle yritykselle ja sen henkilöstölle konsultatiivisella otteella tarpeita vastaava osaamisen ennakoinnin kypsyysmalli ja sen osana mm. valmius hyödyntää erilaisia osaamisratkaisuja tarjoavia alustoja (mm. Digivisio sekä tekijöitä ja koulutuksen tarjoajia yhdistävät AI sovellukset).

Ennakoiva osaamisen johtaminen (sis. 3 x 3 h)
ti 23.1.2024 klo 13–16
ti 6.2.2024 klo 13–16
ti 27.2.2024 klo 13–16

Lisäksi yritysten tilannekartoitus ja konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan (kesto 1,5)

Toinen mahdollinen ajankohta Ennakoiva osaamisen johtaminen kokonaisuuteen on:
ti 26.9.2024 klo 13–16
ti 10.10.2024 klo 13–16
ti 31.10.2024 klo 13–16

Lisäksi yritysten tilannekartoitus ja konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan (kesto 1,5)

Kolmas mahdollinen ajankohta Ennakoiva osaamisen johtaminen kokonaisuuteen on:
to 23.1.2025 klo 13–16
to 6.2.2025 klo 13–16
to 27.2.2025 klo 13–16

Lisäksi yritysten tilannekartoitus ja konsultointitapaamiset sopimuksen mukaan (kesto 1,5)

Yhteen valmennuskokonaisuuteen osallistuminen tarkoittaa käytännössä: osallistumista kolmena päivänä kahden tunnin ajan, yhteensä kuusi tuntia valmennukseen (ks. tarkemmin aikatauluista yllä). Lisäksi on mahdollista ja vapaaehtoista osallistua konsultointitapaamisiin työpaketin yhteydessä (1,5 tuntia).

Lisätietoja