Siirry sisältöön

Vetovoimaisuus testissä toisen asteen kouluissa - Opiskelijaprojektissa tavoitettiin yli 400 potentiaalista hakijaa Laureaan

Hyvinkään kampuksen liiketalouden opiskelijoiden toteuttamassa projektissa vierailtiin oppilaitoksissa ja järjestettiin aamukahvitilaisuus opiskelijoille. Projektin kesto oli koko kevätlukukausi ja vierailuja järjestettiin eniten maaliskuussa yhteishaun lähestyessä. Projektissa esiteltiin Laureaa nuorille ja tavoitteltiin mahdollisia korkeakouluun hakijoita.

Liiketalouden opiskelijat Samuel ja Valtteri vierailulla Sipoon lukiossa.

Viiden opiskelijan muodostama projektitiimi vieraili kevään aikana yhdeksässätoista lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa Uudellamaalla. Vierailuilla tiimi tapasi potentiaalisia tulevia Laurean opiskelijoita ja kertoi omista opinnoistaan ja esitteli Laurean opintotarjontaa. Opiskelijoita kohdattiin niin käytävillä kuin luokkahuoneissakin.

Toisen asteen opiskelijoiden kiinnostus Laureaa kohtaan vaihteli, mutta suurimmalle osalle esittelypisteillä käyneille opiskelijoille Laurea ja Laurean opintomahdollisuudet olivat tuttuja. Etenkin sairaanhoitajakoulutusta harkitseville lähihoitajille Laurea oli erityisesti tunnettu. Kiinnostusta Laureaa kohtaan oli kuitenkin kaikilla aloilla. Vierailuilla kohdattiin paljon opintonsa vasta aloittaneita opiskelijoita, jotka eivät vielä olleet kuulleet Laureasta ja heille kerrottiin yleisesti ammattikorkeakouluista.

Tärkein oppi suunnitelmallisuudesta ja aikataulutuksesta

Projektin aikana tiimi oli vastuussa eri vierailukohteiden kartoittamisesta, yhteydenotosta koulujen opinto-ohjaajiin, projektin budjetoinnista sekä varsinaisista vierailuista. Projektin puitteissa tiimi laskeskeli huristelleensa yli 1500 kilometrin verran ympäri Uuttamaata esittelemässä Laureaa.

Laurean Hyvinkään kampuksella opiskelijat suorittavat kaikki opintonsa projektiopintoina oikeille työelämän toimeksiantajille. Projekteja saattaa yhden puolen vuoden mittaisen lukukauden aikana olla useampikin päällekkäin ja opiskelijoiden omalla vastuulla on projektien aikataulutus ja päällekäisten projektien hallinta.


"Projektin aikana tärkein oppimani asia oli suunnitelmallisuus, sillä minulla oli käynnissä samanaikaisesti useampia eri projekteja, ja tässä projektissa mentiin niin vahvasti oppilaitosten ehdoilla, että projektin vetäminen läpi vaati hyvää kalenterinhallintaa ja omien menojen suunnittelua", kertoo projektiin osallistunut ensimmäisen vuoden opiskelija Alisa.

Projekti saavutti asetettuja tavoitteita ja ihmisiä tavoitettiin yhteensä yli 400 eri ikä-ryhmistä ja lähtökohdista. Tiimi päivitti vierailuiden aikana myös Laurean Instagram-sivuja ja julkaisi useita videoita opiskelijakollegoistaan.

Projektia olivat toteuttamassa Hyvinkään kampukselta Aleksi Granat, Samuel Sainio, Janne Siponen, Alisa Tynkkynen ja Valtteri Wallenius.