Siirry sisältöön

Laurean opiskelijat kehittivät Diakin kampuspalveluita palvelumuotoilun keinoin

Palveluinnovaatiot-opintojaksolla suunniteltiin arjen sujuvuutta tukevia palvelukonsepteja.

Diakonia-ammattikorkeakoulun palvelujohtaja Elina Juntunen lähestyi Laurea-ammattikorkeakoulua yhteistyöehdotuksella todettuaan että Diakin Kalasataman uuden kampuksen palvelukerroksen toimivuudessa oli tunnistettu haasteita: palvelut eivät välttämättä olleetkaan asiakkaiden mielestä kovin selkeitä tai helposti saavutettavissa.

Tästä alkoi yhteiskehittämisprojekti, joka vietiin toteutettavaksi Laurean syksyn 2017 Palveluinnovaatiot-opintojaksolle. Laurean opiskelijoille annettiin tavoitteeksi kehittää Diakille uusia palvelukonsepteja, jotka todella kohtaisivat asiakkaiden odotukset ja tarpeet.

Palvelukonseptit auttavat arjessa

Toimeksiantajana Juntunen toivoi, että suunniteltavat palvelukonseptit tukisivat arjen sujuvuutta sekä auttaisivat ihmisiä saavuttamaan tavoitteitaan. Lisäksi palvelujen toivottiin kuvastavan vahvasti myös Diakin ihmisläheisiä arvoja:

- Meille diakilaisille on erittäin tärkeitä arvomme, ja toisaalta pohdin, näkyvätkö arvomme ulospäin. Realisoituvatko ne täällä käytännön elämässä, Juntunen kysyi toimeksiannossa.

Diak antoi Laurean opiskelijoiden käyttöön taustatietona mm. asiakaskyselyaineistoja, sekä kampuksensa havainnointiin, haastatteluihin ja työskentelyyn. Prosessin edetessä Diakin henkilöstöä ja opiskelijoita osallistui Laurean opiskelijoiden suunnittelemiin ja fasilitoimiin asiakasymmärrys- ja ideointityöpajoihin.

- Tiivis vuorovaikutus ja palveluiden suunnittelu yhdessä toimeksiantajan kanssa johti uudenlaiseen arvonluontiin ja tätä kautta ongelmanratkaisuun, kuvailee Laurean opiskelija Belinda Fabricius.

- Oli hienoa, että saimme olla ensimmäisiä lähikertoja Diakin omissa tiloissa, mikä auttoi haastatteluissa ja havainnoinnissa, opiskelija Aleksandra Akinremi jatkaa.

Laurean opiskelijat myös kehuivat yhteistyön sujuneen erityisen hyvässä hengessä Diakilaisten kanssa:

- Innostava toimeksiantaja innosti itseäkin projektissa! Diakilaiset, niin henkilökunta kuin opiskelijatkin, olivat todella yhteistyöhaluisia ja todella huomasi, että koulussa vallitsee hyvä henki ja työilmapiiri, Akinremi avaa.

Uutta näkökulmaa opiskelijoilta

Projektin lopputuloksena syntyi kuusi palvelukonseptiehdotusta, mm. Virtuaaliopo, Tilaihme, Jeesi –mobiiliapplikaatio ja #DiakWebinaari.

- Korkeakouluopiskelijana oli helppo samaistua toisen korkeakoulun opiskelijoiden tarpeisiin, ja tämä varmasti myös auttoi toimivan konseptin kehittelyssä, #DiakWebinaari-konseptia kehittämässä ollut Akinremi toteaa.

Projektin loppuseminaarissa toimeksiantaja kertoi laurealaisille että jo välipalautevaiheen jälkeen joitain ideoita ja havaintoja oli jo viety käytännössä eteenpäin, ja myös lopputuotokset hyödynnetään kampuspalvelujen kehittämisessä.

- Saimme sellaisia huomioita ja kehittämisen ideoita, mitä emme olisi ehkä itse osanneet havaita. Tämä liittyi muun muassa innovatiivisen tilojen käytön suunnitteluun tai siihen, miltä meidän tiedon tuottamisen kanavat opiskelijoille näyttäytyvät, palvelujohtaja Elina Juntunen toteaa.

Laurean ohjaajat Veera Lassila ja Elina Flemming, opiskelijat sekä Diakin toimeksiantaja kokivat kaikki yhteiskehittämisprojektin olleen antoisa ja mielenkiintoinen kokemus.

- Meille oli äärimmäisen tärkeää saada tehdä yhteistyötä teidän palvelumuotoiluosaajien kanssa. Tämä projekti antoi meille sykäyksen ja ymmärryksen tarkastella palvelujamme käyttäjän näkökulmasta ja niin, että miten me astumme hetkeksi opiskelijan saappaisiin ja tarkastelemme hänen polkuaan kampuspalveluissa. Huomaan, että tämä näkökulman muuttaminen on ollut meidän henkilöstölle erityisen tärkeää, Diakin Elina Juntunen kiteyttää.

- Oli myös todella mielenkiintoista saada näkemystä siitä, miten toisen korkeakoulun opiskelija tarkastelee meidän palveluitamme ja tilojamme. Laurean opiskelijat myös vakuuttivat, että arvomme todella tulevat esille ihmisten suhtautumisessa meidän vieraisiin, lämpimässä vuorovaikutuksessa ja auttamisen halussa. Näistä havainnoista olemme erityisen iloisia, päättää Juntunen.

Lisätietoja:

Koulutukset

Tutustu Laurean tarjoamiin koulutuksiin

Opiskele työelämäläheinen korkeakoulututkinto Laureassa. Saat jo opiskeluaikana kokemusta työelämästä harjoittelujen ja työelämäprojektien kautta. Olit sitten toisen asteen opiskelija tai jo työssä oleva – tutustu eri vaihtoehtoihin ja hae meille!

Lue lisää koulutuksistamme