Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Suoratoistopalvelun kehittämiskohteiden ja käytettävyyden arviointi

YAMK-opiskelija Essi Haapanen pyrki opinnäytetyössään selvittämään mistä asioista koostuu hyvä suoratoistopalvelu ja miten älytelevisiosovelluksia tulisi kehittää käyttäjän näkökulmasta sujuvan käytön varmistamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Uutinen 28.12.2018

Suoratoistopalvelulla tuntuu menevän niin hyvin, että monet miettivät kuoleeko lineaarinen televisio. Suoratoistopalveluiden suurta suosiota voidaan suurilta osin selittää sillä, että katsoja voi itse poimia haluamansa sisällön, määrittää katseluajan, paikan ja tavan katsoa televisiosisältöjä sekä sillä, että sarojen tuotantokausien kaikki jaksot julkaistaan usein kerralla. Tulevaisuudessa katsojat näkevät entistä useamman ohjelman ensin suoratoistopalvelusta ja vasta myöhemmin perinteisestä televisiosta. Tämä lisää osaltaan suoratoistopalveluiden kasvavaa suosiota.

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin heuristinen arviointi sekä käytettävyystesti 12:lla tiedonantajalla kolmelle Ruutu-suoratoistopalvelun älytelevisiosovellukselle. Tarkoituksena oli selvittää mistä asioista koostuu hyvä suoratoistopalvelu, millaisia ovat Ruutu-palvelun älytelevisiosovellukset käytettävyydeltään ja miten Ruutu-palvelun älytelevisiosovelluksia tulisi kehittää käyttäjän näkökulmasta sujuvan käytön varmistamiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tavoitteena oli löytää mahdollisia käytettävyysongelmia Ruutu-palvelusta ja esittää ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.

Ruutu-palvelun älytelevisiosovellusten heuristisen arvioinnin lopputuloksena syntyi lista yhteensä 19:sta käytettävyyspuutteesta tai -ongelmasta. Käytettävyystestin tuloksena toimeksiantaja sai yhteensä 31 korjausehdotusta ja 14 muuta kehitysehdotusta. Heuristisen arvioinnin ja käytettävyystestien tulokset koottiin toimeksiantajalle esitykseksi, joka sisälsi korjausehdotuksia ja visualisointeja parannetusta käyttöliittymästä. Käytettävyysongelmia aiheuttivat erityisesti nimeäminen, sisällön ryhmittely ja kategorisointi, toimintojen löydettävyys, käyttäjän kontrollin puute sekä toiminnon loppupalautteen puutteellisuus.

Käytettävyyden arviointihetkellä, helmikuussa 2017, Ruutu–palvelun älytelevisiosovellusten arvioinnissa kävi ilmi, että palvelu suositteli sisältöä aivan sattumanvaraisesti. Palvelun tulisi oppia tuntemaan käyttäjänsä ja suositella juuri häntä kiinnostavaa sisältöä. Tähän moni käyttäjä on tottunut esimerkiksi suosittua Netflix-suoratoistopalvelua käyttäessään, joka pitkälle kehitettyjen algoritmiensa avulla osaa suositella käyttäjälle häntä kiinnostavaa sisältöä. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi palvelun tulee tarjota käyttäjälle jatkuvasti uutta sisältöä katsottavaksi ja sen on toimittava kaikilla päätelaitteilla ja alustoilla sekä sisältöön on päästävä käsiksi missä ja milloin vain.

Palvelun personointiin liittyy myös profiilisivun lisääminen Ruutu-palveluun. Profiilisivulta löytyisi helposti ja kootusti käyttäjän suosikiksi lisäämät ohjelmat, keskeneräiset ohjelmat sekä mahdolliseen Ruutu+ -tilaukseen liittyvät tiedot. Profiilisivulla palvelu voisi myös suositella algoritmin avulla käyttäjän katsomishistoriaan perustuvaa sisältöä. Tällä opinnäytetyöllä oli aidosti toimeksiantajaa hyödyntävä vaikutus. Palvelun käyttöliittymää on kehitetty käytettävyyden arvioinnissa saadun palautteen pohjalta paremmaksi. Korjauksia on tehty muun muassa nimeämiseen sekä sisällön ja kategorioiden ryhmittelyyn. 

 

Lisätietoja

Essi Haapanen
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)
puh. +358 40 661 5846
essi.haapanen@gmail.com