Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Paranna liiketoimintaasi - Segmentoi asiakkaasi ja luo heitä kiinnostavaa sisältöä

Tänä päivänä yrityksen toiminnan keskiössä on asiakas. Segmentoimalla asiakkaat, yrityksen on mahdollista luoda asiakasta puhuttelevia sisältöjä markkinointiin. Näin tavoitetaan yritystä kiinnostavat asiakkaat, tehokkaasti ja yritykselle oikeissa kanavissa.

Uutinen 3.12.2018

Asiakkaan segmentointi ja markkinointistrategia

Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä yritykselle tunnistetun, mutta vielä tuntemattoman
asiakasryhmän odotukset ovat yrityksen yhden liiketoimintayksikön toiminnasta ja tarjoamasta.
Tutkimuksessa tutkittiin tämän asiakasryhmän toimintaa, kun nämä ovat yrityksen asiakkaina,
kumppaneina tai mahdollisina kilpailijoina. Lisäksi selvitettiin miten yrityksen uudistuneen
markkinointistrategian avulla ja välineillä voidaan parhaiten palvella ja saavuttaa tämä
asiakasryhmä markkinoinnin näkökulmasta.

Asiakas, Myynti ja Markkinointi

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittivat, että yrityksen toiminta täytyy suunnitella
systemaattisesti, yrityksen täytyy tuntea omat asiakkaansa sekä valita sieltä yritykselle
tärkeimmät asiakasryhmät, joihin yritys toiminnassaan keskittyy. Yrityksen tulee sitouttaa myös oma myyntiorganisaationsa sekä luoda sen toiminnalle prosessit, jotka tukevat asiakaslähtöistä työtä valituille asiakasryhmille.

Yrityksen markkinoinnin, verkossa näkymisen ja sinne tuotettavan sisällön täytyy olla valittuja
asiakasryhmiä puhuttelevia.  Sisältö eli tarinat luodaan osin yhdessä asiakkaan kanssa,
osallistumalla ja kommunikoimalla erilaisissa kosketuspisteissä eri kanavissa.

Opinnäytetyön tulokset antavat myös muille yrityksille mahdollisuuden nähdä ja suunnitella
yritystoimintansa kokonaisuutena, jossa eri osa-alueet linkittyvät ja vaikuttavat kaikkien
osien toimintaan ja toimivuuteen. Tärkeintä on ymmärtää, että asiakas on kaiken keskiössä
ja kaiken toiminnan suunnittelun tulee lähteä asiakkaan näkökulmasta.

Opinnäytetyön tutkimusstrategiana on tapaustutkimus ja tutkimusote on laadullinen.
Aineiston keruun menetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Opinnäytetyön kohdeorganisaationa oli E. Ahlström Oy, jolle tämän tutkimuksen Maria Sburatura teki. Opinnäytetyö valmistui 30.11.2018.

 

Lisätietoja:


Maria-Elena Sburatura
Laurea, Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK
puh: 050 502 4606