Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Työyhteisövalmennus työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin tueksi

Linda Böling tutki opinnäytetyössään työyhteisövalmennusta ja huomasi, että onnistuneen valmennuksen tärkeä pilari on yhteisön kokema valmennuksen tarve.

”Taaksepäin katsomistakin että miten minua on kasvatettu ja mitenkähän se mahdollisesti vaikuttaa ja niin kun minun nykyiseen työhön, niin tuota minä koin ainakin niin et ihmiset, niin kun halusivat puhua niistä asioista. Ne löysivät uusia oivalluksia että, ajaa, että siksiköhän? Ne on jäänyt vähän niin kun työstämäänkin sitä.”

Elämme Suomessa työelämän murrosaikaa. Tämä tapahtuu lähestulkoon joka alalla ja palvelutyössä se on ollut hyvin esillä jo vuosia. Työtehtävät muuttuvat, rakenteet organisaatioissa uudistetaan, digitalisaatio aiheuttaa sekä helpotusta että painetta ja suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Olemme vähemmän konekeskeisessä työssä ja yhä enemmän työmme on vuorovaikutustyötä toistemme kanssa. Tämä vuorovaikutustyö on taito, joka vaatii työstämistä sekä yksilö- että yhteisötasolla ja yksi tapa harjoitella näitä on työyhteisövalmennus Lohjan mallilla.

Lohjan kaupungissa on jo yli 10 vuoden ajan käytetty työyhteisövalmennusta hyvinvointipalvelualueen asiakkuuspäällikön, Taru Rahkaman kehittämällä mallilla. Valmennuksesta on saatu hyviä kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstössä ja mallin käyttö on laajenemassa perusopetukseen ja iäkkäiden palveluihin. Työyhteisövalmennusta on tarkasteltu vaikuttavuuden ja menetelmien osalta Laureassa, yamk opinnäytetyössä koulutusohjelmassa Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa.

Linda Bölingin opinnäytetyössä käytettiin monimenetelmämetodia ja aineisto kerättiin sekä teemahaastattelulla että kyselyllä. Valmennusta tarkasteltiin sekä esimiesnäkökulmasta että alaisnäkökulmasta. Tuloksista käy ilmi, että valmennuksessa on saavutettu ne tavoitteet mitä sille on määritelty. Vuorovaikutus on parantunut sekä työyhteisön sisällä työntekijöiden kesken että alais-esimies suhteessa sekä ulospäin asiakkaisiin. Yhteisö on löytänyt sen yhteisen suunnan mikä tarvitaan, jotta asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun. Yhteinen suunta; yhteinen arvopohja, sopimukset, säännöt ja toimintatavat on tärkeää työyhteisölle ja sen muotoutumiseen tarvitaan aikaa ja areena missä se on mahdollista tehdä.  Työyhteisötaitoja harjoittelulle on olemassa tarve ja moni toivoi työyhteisövalmennuksen jälkeen, että se jatkuisi säännöllisesti. 

Työyhteisövalmennus Lohjan mallilla on hyvin monipuolinen sekä sisällöltään että menetelmiltään ja tämä on yksi sen vahvuuksista. Työyhteisössä oppimistyylejä on monia ja monipuolisuudella saadaan jokaiselle valmennusprosessissa sekä haastetta että mielekästä tehtävää. Työyhteisöstä nousevat tarpeet ja toiveet myös ohjaavat valmennuksen sisältöä. Opinnäytetyössä tuli esiin, että onnistuneeseen valmennukseen yksi tärkeä vaihe oli se, että yhteisö koki valmennuksen tarvetta ja että prosessin aloitukseen lähdettiin valmistautuneena. Ne tulokset mitä saatiin varhaiskasvatuksen osalta tässä opinnäytetyössä, voidaan käyttää tukena, kun valmennusmallin kehitys laajenee muille palvelualueille.

Lisätietoja

Linda Böling
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
Puh. +358 50 336 4144