Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Ideoita Museokortin myynnin kehittämiseksi

Tanja Knecktin YAMK-opinnäytetyössä tuotettiin ideoita Museokortin myyntiprosessin kehittämiseksi.

Asiakaskeskeinen palvelujen kehittäminen –YAMK-koulutuksessa Laureassa opiskelevan Tanja Knecktin YAMK-opinnäytetyössä tuotettiin ideoita Museokortin myyntiprosessin kehittämiseksi. Kehittämistoimien avulla on tarkoitus sujuvoittaa ja kasvattaa Museokorttien myyntiä museoissa.

Museokortti on ollut viime vuosien museoalan merkittävin uudistaja. Museokortti tuli markkinoille 5.5.2015, minkä jälkeen museoiden kävijäennätyksiä on rikottu vuosittain. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tiukkaa ja Museokortti tarjoaa helpon tavan tehdä museoista itselleen harrastus. Museot ovatkin olleet viime vuosina yhä useammin yksi varteenotettava vapaa-ajanviettopaikka, koska Museokortti mahdollistaa helpon sisäänpääsyn noin 300 museokohteeseen koko Suomen alueella. Museot saavat Museokortin kautta myyntiprovisioita sekä käyntikorvauksia, ja Museokortin myynnin kasvattaminen tuo lisätuloja museoille. Museokortti-myynnillä on lisäksi merkitystä koko museoalan tulonmuodostukselle.

Tanja Knecktin opinnäytetyössä selvitettiin museoiden lipunmyyntihenkilökunnan ajatuksia ja näkemyksiä Museokortin myynnistä. Työn aikana tunnistettiin kehittämiskohteita, joihin tarttumalla Museokortin myyntityötä voitaisiin helpottaa ja tehostaa. Kehittämistyö toteutettiin Museokortin toiminnasta vastaavan FMA Creations Oy:n toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli parantaa Museokortin myyntiprosessia. Myyntityön kehittämisellä halutaan varmistaa, että myynti museoissa on vaivatonta, ja että Museokortin myyntiä museoissa voitaisiin kasvattaa.  

Opinnäytetyön tulokseksi saatiin joukko kehittämisideoita, joiden avulla Museokortin myyntiprosessia on mahdollista kehittää asiakaskeskeisellä tavalla, ja näin huomioida varsinaista Museokortin myynti- ja asiakaspalvelutyötä tekevän henkilökunnan näkemykset toiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyön perusteella muun muassa Museokortti-koulutusten, Museokortin intranetin ja myyntimateriaalien kehittämisellä voidaan sujuvoittaa myyntiprosessia. Lisäksi työn aikana syntyi hyvä ymmärrys myyntityön nykytilasta museoissa. FMA Creations Oy tulee tarttumaan kehittämisehdotuksiin ja opinnäytetyön aikana kerättyä tietoa hyödynnetään lisäksi FMAC:n suunnittelutyössä.

Opinnäytetyö toteutettiin palvelumuotoilun keinoin ja tärkeänä lähtökohtana oli asiakaskeskeisen näkökulman säilyttäminen läpi koko prosessin. Palvelumuotoiluprosessi ja -työkalut ohjasivat luontevasti ottamaan museoiden asiakaspalveluhenkilökunta mukaan kehittämistyöhön.

Opinnäytetyön aikana kerättyjen aineistojen perusteella Museokortti-museoiden asiakaspalveluhenkilökunta on sitoutunut ja motivoitunut Museokorttiin liittyvän myyntityön ja asiakaspalvelun hoitamiseen. Ideaalitilanteessa Museokortti-organisaatio jatkaisi kehittämistyötä tiiviisti Museokortti-museoiden kanssa, jolloin voidaan varmistua siitä, että lopputulos palvelee museoiden henkilökuntaa, ja vastaa aidosti kehittämistarpeisiin.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Tanja Kneckt
opinnäytetyön tekijä
Asiakaskeskeinen palvelujen kehittäminen (YAMK)
Puh: +358 41 5455 424
tanja.kneckt@gmail.com