Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yrittäjien työhyvinvointi ja työkykyyn vaikuttavat tekijät

Anne Riihonen nosti opinnäytetyössään esiin käytännön keinoja yrittäjien työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Yrittäjän työhyvinvointi on yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi, kuin kenelle tahansa työssä käyvälle henkilölle. Oma hyvinvointi jää usein taka-alalle, kun innostuneisuus ja työnimu vievät mukanaan. Herkästi työssä ajankäyttö rönsyilee ja ajanhallinnan vaikeus näyttäytyy myös vapaa-ajalla. Työkyky ja työssä jaksaminen ovat vaarassa kärsiä, jos riittävän ajoissa ei pysähdytä ja huomioida omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Vaihtoehtona yrittäjyys

Yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen on usein oma päätös, jossa ovat niin hyvät kuin huonot puolensa. Olet vapaa valitsemaan omat työsi ja työaikasi, jolloin työn mielekkyys ja motivaatio korostuvat. Yrittäjänä olet myös usein yksin omien päätöksien, vastuiden ja riskienkin kanssa. Sopivassa suhteessa niin positiivista kuin negatiivista stressiä, auttaa palautumaan työn kuormituksesta ja voimavaroja riittää sekä työhön että vapaa-ajalle.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on useita. Ikääntymisen myötä jo fyysiset muutokset omassa kehossa vaikuttavat omiin voimavaroihin ja työstä palautumiseen. Riittävä uni ja lepo, säännöllinen ruokailu, sopivasti liikuntaa ja mielen hallintaa toimivat yrittäjilläkin jaksamisen kulmakivinä.

Omien voimavarojen vahvistaminen ja sen myötä myös stressin hallintaa voi kehittää. Stressiin vaikuttavat monet työhyvinvoinnin tekijät joko suoraan tai toistensa kautta. Vertaisryhmät ja niiden tuoma tuki sekä itsensä kehittäminen ja koulutukset ovat koettu työhyvinvointia edistäviksi ja parantaviksi tekijöiksi. Tavatessasi muita yrittäjiä, samojen ajatuksien ja kokemusten jakaminen on tärkeää. Työn ulkopuolella ja vapaa-ajalla tapahtuva toiminta ovat yhteydessä työhyvinvointiin. Ympäristön ja maiseman vaihdos on välillä tarpeen. Myös harrastukset ja ystävät nousevat tärkeään rooliin. Voidessasi hyvin vapaa-ajalla, heijastuu se myös työkykyysi ja motivoituminen omaan työhön on helpompaa. Olet kiinnostuneempi, innostuneempi, innovatiivisempi, jolloin työnimu on parhaimmillaan.

Nyt jos koskaan!

Yrittäjien työhyvinvointiin, työkykyyn ja työssä jaksamiseen kaivataan edelleen apua ja tukea. Alueelliset-ja paikalliset toimijat, yhdistykset ja verkostot ovat tärkeässä roolissa. Niiden helppo löytäminen ja mielellään vielä mielenkiintoinen, ajankohtainen ja edullinen tarjonta yrittäjien näkökulmasta on tärkeä. Yrittäjille suunniteltua toimintaa, valmennusta ja sparrausta tarvitaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan.

Tuloksista yrityksen kehittämisideaksi

Tulokset pohjautuvat Anne Riihosen Laurea-ammattikorkeakoulun Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla YAMK-koulutuksessa tekemään opinnäytetyöhön. Tämän pohjalta on kehitetty Riihosen oman hyvinvointi-ja liikunta-alan yrityksen käyttöön valmennusrunko yrittäjien työnohjauksellisesta tiimivalmennuksesta. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on ollut haastatteluaineiston analyysin osalta kvalitatiivinen. Työkyvyn arvioinnissa oli taustalla kvantitatiivinen lähestymistapa.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Anne Riihonen
Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)
puh. +358 41 5335309, anne@lpmenox.fi