Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yksinäisyys estää työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuutta

Heidi Harju kehitti tapoja tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuutta.

Itseohjautuvuus on tärkeä ominaisuus niin opinnoissa kuin työelämässäkin, mutta edellytykset siihen eivät ole kaikilla nuorilla samat. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kohdalla itseohjautuvuutta hankaloittaa yksinäisyys sekä yhteiskunnan asettamat paineet opiskella ja työllistyä. Nuorten itseohjautuvuustaitoja voidaan kuitenkin tukea, jotta siirtyminen opintoihin ja työelämään olisi helpompaa.

Ruotsalaisesta järjestöstä mallia nuorten itseohjautuvuuden tukemiseen

Ruotsalaisessa Fryshusetissa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä tuetaan muun muassa työllistämällä nuoria monenlaisiin tehtäviin järjestön sisällä. Nuorilla on myös mahdollisuus osallistua Fryshusetissa monenlaisiin kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä käynnistää omia projekteja, jotka tukevat nuorten yhteisöllisyyden, omaehtoisuuden ja kyvykkyyden kokemuksia. Näitä kolmea psykologista perustarvetta tukemalla myös itseohjautuvuus tutkitusti lisääntyy. Myös työyhteisön monimuotoisuus ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen tukevat osaltaan nuorten itseohjautuvuutta Fryshusetissa. Kun samaistumiskohteita ja roolimalleja on monenlaisia myös yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteisöllisyyden kokemus lisääntyvät. Fryshuset on tarjonnut Ruotsissa nuorille tukea ja mahdollisuuksia merkitykselliseen arkeen jo vuodesta 1984 lähtien.

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksessa nuorten itseohjautuvuuden tukemista alettiin kehittää nuorten kokemusten ja Fryshusetin hyvien käytäntöjen pohjalta. Vamoksessa itseohjautuvuuden harjoittelussa keskiössä ovat toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Myös digitalisaatio tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tukea nuorten itseohjautuvuutta. Työyhteisön monimuotoisuutta lisäämällä ja kokemusasiantuntijoita hyödyntämällä voitaisiin myös Vamoksessa tulevaisuudessa edesauttaa nuorten itseohjautuvuuden kehittymistä. Vamos tukee työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria intensiivisen yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

Tuoreessa opinnäytetyössä kehitettiin tapoja tukea nuorten itseohjautuvuutta

Heidi Harjun tuoreessa opinnäytetyössä kehitettiin tapoja tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten itseohjautuvuutta Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos –nuorten palveluissa. Kehittämistyön tueksi haastateltiin nuoria Suomessa ja Ruotsissa sekä havainnoitiin nuorten itseohjautuvuutta tukevia toimintatapoja Ruotsalaisessa Fryshuset Malmössä. Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulussa osana Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -koulutusohjelmaa.

Lisätietoja:

Heidi Harju
Sosionomi (YAMK)
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen
Puh. 0407574886
heidi.harju@hdl.fi