Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yhdistykset ovat huolissaan tulevaisuudestaan koronan jälkeen

Global health and crisis management YAMK -koulutuksen opiskelija Eeva Louhela kartoitti opinnäytetyössään koronan vaikutuksia kolmannen sektorin yhdistyksiin.

Koronavirustilanne on huolestuttanut kolmannen sektorin yhdistyksiä. Laurean englanninkielisen Global health and crisis management YAMK -koulutuksen opiskelija Eeva Louhela osoitti opinnäytetyössään, että koronavirustilanteella oli merkitystä kolmannen sektorin yhdistysten toimintaan, talouteen ja toiminnan jatkuvuuteen. Opinnäytetyö osoitti, että yhdistykset sekä Suomessa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa joutuivat ponnistelemaan pitääkseen toimintansa käynnissä samalla kun uudet koronaviruksen tuomat toimintamallit otettiin käyttöön. Suurin osa yhdistyksistä pystyi jatkamaan toimintaansa koronavirustilanteesta huolimatta.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli ymmärtää pandemian vaikutuksia kolmannen sektorin sosiaali- ja terveydenalan yhdistyksiin Suomessa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja se toteutettiin vertailevana tutkimuksena. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen sosiaali- ja terveys ry, SOSTE:n kanssa, joka on valtakunnallinen järjestö sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Opinnäytetyössä vertailtiin 79 yhdistystä Suomesta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Yhdistykset valittiin kyselylomakkeen avulla ja triangulaatiota käytettiin tiedonkeruuta varten.

Huolet koskivat kassavirtaa ja toiminnan jatkuvuutta

Eeva Louhelan opinnäytetyö osoitti, että yhdistykset kärsivät taloudellisesti koronavirustilanteen takia molemmissa maissa. Yhdistykset olivat huolissaan tulevasta kassavirrasta ja toiminnan jatkuvuudesta kriisin aikana. Organisaatiot kärsivät pelosta menettää työpaikkansa kriisin tuloksena. Yksi suurin pelko molemmissa maissa oli ensi vuoden yhdistystuet ja kompensoiko valtion hallitus yhdistyksille menetettyjä tuloja.

Tutkimuksessa selvisi, että molempien maiden yhdistykset olivat huolissaan yhdistyksen tulevaisuudesta. Suomalaiset yhdistykset kokivat, ne pystyvät palauttamaan toimintansa normaaliksi viimeistään vuoden loppuun 2020 mennessä. Suomalaiset yhdistykset olivat optimistisempia tulevaisuuden suhteen kuin Yhdistyneen kuningaskunnan yhdistykset. Yhdistykset Yhdistyneessä kuningaskunnassa olettivat hidasta palautumista ja eivätkä uskoneet yhdistyksen ikinä palautuvan samanlaiseksi kuin ennen kriisiä.

Tutustu Eeva Louhelan opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Eeva Louhela

Opinnäytetyön tekijä
Global health and crisis management, YAMK
eevaemilia@gmail.com
+447521040310