Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Virtuaalitapahtumat ovat innostava ja inspiroiva tapa kohdata muuttuneessa maailmassa

YAMK-opiskelija Maria Laitala tuotti tutkimuksellisena kehittämishankkeena opinnäytetyönsä järjestämällä virtuaalisen hiusnäytöksen.

Opiskelijat työskentelevät yhdessä etäyhteyden kautta.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelija Maria Laitala tuotti opintoihinsa kuuluvana tutkimuksellisena kehittämishankkeena virtuaalisen hiusnäytöksen, jonka avulla toimeksiantajana toiminut kohdeyritys pystyi kohtaamaan asiakkaitaan koronapandemista huolimatta.

Keväällä 2020 maailma muuttui yhdessä yössä - tapahtumat peruuntuivat ja ihmiset sulkeutuivat koteihinsa. Koronapandemia on kuluneen vuoden aikana nostanut virtuaalitapahtumat innostavaksi ja inspiroivaksi tavaksi kohdata muita. Maria Laitala toteutti opintoihini kuuluvan tutkimuksellisen kehittämishankkeen tuottamalla toimeksiantajana toimineelle kohdeyritykselle 90 minuutin mittaisen virtuaalisen näytöksen hiusmuotikokoelman julkaisua tukemaan. Virtuaalitapahtuman lisäksi kehittämishankkeessa tutkittiin, miten tapahtumamarkkinointisuunnitelman avulla tapahtumasta luodaan houkuttelevampi sekä miten digitaalista asiakaskokemusta voidaan johtaa virtuaalitapahtumaa hyödyntäen.

Tapahtumamarkkinointi tavoittaa asiakkaat

Tapahtumamarkkinointisuunnitelma toteutettiin kohdeyritykselle ensimmäistä kertaa ja se todettiin todella toimivaksi. Toimeksiantaja oli tyytyväinen tuloksiin, joita sen avulla saatiin. Tapahtumamarkkinointisuunnitelma toteutettiin viikkotasolla ja pääasiallisina kanavina toimivat kohdeyrityksen sosiaalisen median kanavat sekä automaation avulla hoidettu sähköinen markkinointipostitus. Tapahtumamarkkinoinnin toimenpiteiden avulla saavutettiin enemmän virtuaalitapahtumasta kiinnostuneita kuin mitä kohdeyritys oli aiemmin saavuttanut.

Digitaalinen asiakaskokemus toiminnan keskiöön

Yhtenä tutkimuksellisen kehittämisenhankkeeni tavoitteista oli tuottaa kohdeyritykselle dataa, jonka avulla se voisi parantaa valmiuttaan sisällyttää digitaalinen asiakaskokemus osaksi sen strategiaa. Tarkoituksena oli lisätä asiakasymmärrystä markkinoinnin tueksi, koska syvällisemmällä ymmärryksellä asiakaslähtöisyydestä pystytään kohdentamaan ja tehostamaan markkinoinnin toimenpiteitä. Toteutetun suunnitelman ja saadun palautteen perusteella huomattiin, että virtuaalitapahtuman yhteydessä hyödynnettyjen digitaalisen asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvien toimenpiteiden olleen onnistuneita. Toimeksiantaja aikoo tehdä vielä töitä digitaalisen asiakaskokemuksen kanssa, jotta pystyisi hyödyntämään sitä entistä paremmin toiminnassaan.

Virtuaalitapahtuma kokosi alan ammattilaiset yhteen

Onnistunut virtuaalitapahtuma tavoittaa, koskettaa ja sen sisältö vie mukanaan. Innostavan virtuaalitapahtuman jälkeen olo on energinen ja yhteisöllinen, aivan kuin olisi ollut fyysisesti paikan päällä. Kohdeyritykselle opinnäytetyössä tuotettu virtuaalitapahtuma toteutettiin kevään 2021 aikana. Suunnittelu käynnistyi tammikuussa ja tapahtuman lähetyspäivä oli maaliskuussa. Tapahtuma kuvattiin ja editoitiin ennakkoon mutta livelähetyksen tuntu luotiin osallistamalla tapahtumaan osallistuneet ammattilaiset keskusteluun chatissa. Tapahtumaa seurasi lähetyshetkellä parhaimmillaan 367 yksittäistä katsojaa.

Tutustu Maria Laitalan opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Maria Laitala
Opinnäytetyön tekijä
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, YAMK