Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Työhyvinvointiin panostaminen tänään maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa

Selena Kehusmaa tutkii opinnäytetyössään, miten työhyvinvointia voidaan edistää työyhteisössä.

Kuvituskuva

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemisella on merkittävä vaikutus työntekijöiden motivaatioon, työhön sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittämisen-YAMK-koulutusohjelman opiskelija Selena Kehusmaan opinnäytetyö osoittaa, että hyvinvoinnista kannattaa ja tulee pitää huolta pysähtymällä kehittämiskohteiden ääreen miettimään ratkaisuja, jotka oikein kohdennettuina kantavat pitkälle työntekijän kokonaisvaltaista työhyvinvointia.

Työn tavoitteiden selkeys ja työn rakenteiden työhyvinvointia tukevat elementit parantavat työn sujuvuutta ja niillä on suora vaikutus työhyvinvointiin. Työhyvinvointi on aina yhteistoimintaa, jossa kaikilla on oma vastuunsa pitää työhyvinvointia tukevat elementit mukana arjen työssä. Työelämälähtöisessä tutkimuksessa lähdetään aina liikkeelle tutkittavan kohteen tarpeista ja pyritään nostamaan esiin ne seikat, joihin panostamalla työhyvinvointia voidaan yhteistyössä viedä eteenpäin.

Tuloksista apua kehittämiseen

Lastensuojelun perhetyöntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen keskittyneessä laadullisessa opinnäytetyössä keskeisimmiksi kehittämisen kohteiksi nousi työnrakenteissa, työyhteisössä ja työturvallisuudessa esiin nousseet kohdat. Työnrakenteissa ilmenneet haasteet hankaloittivat työn sujuvuutta ja suunnittelua aiheuttaen työn psykososiaalista kuormittavuutta.

Laadullisen tutkimuksen haastatteluista nousi esiin, että työyhteisön yhteisten pelisääntöjen ja arvojen läpikäyminen tarvitsee päivittämistä ja keskustelua. Tuloksista nousi myös esiin tarvetta lisätä työntekijöiden arvostuksen tunnetta parantamalla palautekäytäntöjä ajantasaisemmiksi. Lastensuojelussa uhka- ja vaaratilanteiden kohtaamisen eri tasot tarvitsevat jatkossa avaamista, jotta kohdennetumpaa raportointia ja yhteistä jakamista uuden oppimisen näkökulmasta voidaan toteuttaa jatkossa enemmän.

Kehittämisen äären pysähtyminen

Opinnäytetyön tuloksista nostettiin esiin tärkeimmät kohteet, joiden ääreen jatkossa pysähdytään suunnitelmallisesti. Työhyvinvoinnin edistäminen ei tapahdu yksittäisissä hyvinvointitempauksissa, vaan kehittämiselle on varattava riittävästi aikaa ja oikea paikka. Kiireen keskellä asiaan keskittyminen ei kannata vaan suunnitelmallisella paneutumisella on pitkäkestoisemmat vaikutukset ja hyödyt. Näin arjen käytänteisiin voidaan luoda pysyvämmät rakenteet työhyvinvoinnin tukemiselle ja varmistetaan, että työhyvinvointi pysyy mukana jokaisessa työpäivässä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Selena Kehusmaa
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen (Sosionomi YAMK)
+358458856703
selena.kehusmaa@gmail.com