Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Toimintamalleja matkapuhelinten kierrätyksen kehittämiseksi

Laurean YAMK-opiskelija Antti-Oskari Peltonen tutki opinnäytetyössään matkapuhelinten kierrätysastetta.

Laurean opiskelija Antti-Oskari Peltonen tutki ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään, kuinka matkapuhelinten kierrätysastetta olisi kiertotalouden periaatteita mukaillen mahdollista kehittää hyödyntäen sekä palveluliiketoiminnan että asiakastuntemuksen ymmärrystä.

Matkapuhelinten suuret myyntimäärät ja lyhentyvät elinkaaret yhdistettynä laitteiden heikkoon, vain noin 27-30% kierrätysasteeseen, muodostavat haasteen ympäristölle ja resurssitehokkuudelle. Matkapuhelinten kierrätyksen kehittämiseksi toimijoiden on Peltosen mukaan tärkeää kehittää asiakkaiden kanssa toimintamalleja, jotka luovat käyttäjilleen käyttöarvoa.

Tutkimuksen mukaan rahallisten kannustimien hyödyntämisen ja vastuullisen toiminnan sekä toiminnan ympäristöarvojen painottamisen kautta pystytään tuottamaan asiakkaille lisäarvoa, jota voidaan käyttää hyväksi kierrätysasteen kehittämisessä. Erittäin tärkeää on myös viestinnän tehostaminen, sillä tutkimuksen mukaan matkapuhelinten kierrättäminen on aiheena kuluttajille etäinen.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Gigantti Oy, jonka käyttöön tuotettiin viisi nykyisiä toimintamalleja kehittävää kehitysehdotusta. Kehitysehdotusten avulla yrityksen toimintaa on mahdollista kehittää matkapuhelinten kierrätyksen tehostamiseksi sekä yrityksen asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi.

Tutkimus suoritettiin teemoittaen aiempaa tutkimusta matkapuhelinten kierrätyksestä ja tarkentamalla näistä saavutettua ymmärrystä edelleen teemahaastatteluin. Kehitysehdotuksia nykyisiin toimintamalleihin luotiin hyödyntämällä ydinpätevyyspuun konseptia, jonka avulla pystyttiin hyödyntämään toimeksiantajan olemassa olevia vahvuuksia tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa.

Lisätietoja:

Antti-Oskari Peltonen, opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
osku.peltonen@gmail.com, puh. 040 779 6262