Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Terveempiä työuria hiusalalle

YAMK-opiskelija Satu Laiho tarkasteli opinnäytetyössään hiusalan ammattilaisten työperäistä oireilua.

Estenomiopiskelijat työskentelemässä laboratoriossa.

Työperäinen oireilu ja ammattitaudit ovat hiusalan ammattilaisilla yleisiä. Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella Suomessa yleisimpiä hiusalan ammattitauteja sekä niiden epäilyjä ovat ihon sairaudet, hengityselinten sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Erityisesti ihon ja hengitysteiden sairauksien taustalla on altistumista monille eri kemikaaleille, kuten hiusväreille sekä vaalennus- ja permanenttiaineille. Yhtenä tavanomaisimpana iho-oireiden aiheuttajana on vesi, joka altistaa hiusalan ammattilaisten kädet ärsytyskosketusihottumalle. Viralliset tilastot eivät kerro koko totuutta – yrittäjinä toimivien oireet jäävät usein selvittämättä.

Estenomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä toteutettiin tutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli selvittää hiusalan ammattilaisten suojautumista kemiallisilta altisteilta ja lisätä tietämystä oikeanlaisesta suojautumisesta alan töissä. Opinnäytetyön tutkimustuloksina saatiin selville puutteita hiusalan ammattilaisten suojainten käyttötavoissa.

Valtaosa ammattilaisista ei tunne Työterveyslaitoksen suojainsuosituksia ja käyttöohjeita, jolloin on selvää, ettei suojakäsineiden käyttö ole riittävää. Ammattilaiset toteuttavat useita työvaiheita ilman suojakäsineitä, joka lisää työperäisen oireilun riskiä. Valtaosa ammattilaisista ei miellä esimerkiksi hiusten pesua ja värin sekoitusvaihetta sellaisiksi töiksi, jotka pitäisi tehdä suojakäsineet kädessä. Ne ammattilaiset, jotka tekevät työssään myös ripsipidennyksiä ja rakennekynsiä, ovat akrylaattialtistuksen takia vielä suuremmassa vaarassa saada työnsä seurauksena terveysoireita.

Hengitysteiden suojaamisessa tärkeimmät apuvälineet ovat värien sekoittamisessa käytettävä vetokaappi sekä tehostetut kohdepoistot asiakaspaikoilla. Näiden tarpeellisuutta ei hiusalan ammattilaisista valtaosa tunnista ja tutkimuksen mukaan vain hyvin harvaan hiusalan yritykseen ne on hankittu. Erilaiset työhön liittyvät hengitysteiden oireet ovat kuitenkin saman aineiston perusteella hyvin yleisiä hiusalan ammattilaisilla.

Työperäisen oireilun ikävänä seurauksena hiusalan ammattilaiset joutuvat usein vaihtamaan alaa, joka aiheuttaa yhteiskunnallisia kuluja mm. uudelleenkouluttautumisen seurauksena. Vaihtoehtona alan vaihtamiselle monet hiusalan ammattilaiset jatkavat omassa työssään terveytensä kustannuksella, hyväksyen oireilun osana työtään.

Kehittämistyössä testattiin kolmivaiheista koulutusta, joka suunniteltiin itseopiskellen suoritettavaksi. Koulutusmateriaali jaettiin hiusalan opiskelijoiden käyttöön ja myös materiaalin laajempaa käyttöönottoa suunnitellaan työperäisen oireilun ehkäisyn tueksi. Kemiallisilta altisteilta suojautumisen parantamiseksi tarvitaan hiusalan toimijoiden monipuolista yhteistyötä. Ammatillisten oppilaitosten rooli työperäisen oireilun ehkäisyssä on erittäin merkittävä, mutta myös kaupallisten toimijoiden ja yhdistysten merkitys sanoman välittämisessä on tärkeä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Estenomi (YAMK), hiusalan lehtori Satu Laiho
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
etunimi.sukunimi@winnova.fi, puh. 044 455 7740