Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Palvelumuotoilu ja ennakointi apuna Suomen Ladun digitaalisen jäsenpalvelujärjestelmän kehittämistyössä

Karoliina Sysiö tutki YAMK-opinnäytetyössään digiajassa menestymisen edellytyksiä järjestötoiminnan näkökulmasta.

Ulkoilujärjestö Suomen Latu ry:ssä on tiedostettu, että kattojärjestön menestyminen tulevaisuudessa edellyttää panostuksia nykyaikaisiin digitaalisiin järjestelmiin. Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää, miten Suomen Ladun kaltaisessa keskusjärjestössä voidaan rakentaa mahdollisimman hyvin jäsenyhdistysten ja henkilöjäsenten tarpeita vastaavat digitaaliset palvelut varsinkin, kun kaikkia tulevaisuuden tarpeita ei tunneta. Palvelumuotoilua hyödyntävä opinnäytetyö antoi kattojärjestölle konkreettisia ideoita jäsenpalvelujärjestelmän rakentamisen tueksi. Lisäksi työ lisäsi Suomen Ladun ymmärrystä palveluiden kehittämiseen liittyvästä, teknologiaa laajemmasta kontekstista sekä järjestön menestymisen edellytyksistä.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija Karoliina Sysiö (Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutusohjelmasta) tutki YAMK-opinnäytetyössään digiajassa menestymisen edellytyksiä järjestötoiminnan näkökulmasta. Opinnäytetyön viitekehyksen perusteella todettiin, että digitalisaatio vaikuttaa järjestöjen menestymiseen ennen kaikkea toimintatapojen ja ajattelumallien muutoksen kautta. Muutoksen myötä järjestötoiminnassa korostuu ennen kaikkea tarve ymmärtää jäsenten tarpeita ja ongelmia. Lisäksi tärkeää on kehittää järjestön toimintaa jatkuvasti toimintaympäristön muutosten mukana. Toiminnan kehittämisessä olennaista on mieltää palveluiden digitaalisuus osatavoitteeksi ja menestyvä järjestötoiminta päämääräksi. Tällöin palveluiden rakentamisessa korostuvat myös pelkkää teknologiaa laajemmat osa-alueet: järjestön aktiivinen kehittämistyö, digiajan ketteryys, vahva johtaminen, tulevaisuuden ennakointi sekä asiakasymmärryksen tärkeys.

Tutkimuksellisen kehittämistyön lopputuotos oli käyttäjien tarpeisiin perustuva palvelukonsepti Suomen Ladun digitaalisesta jäsen- ja yhdistyspalvelujärjestelmästä. Palvelukonsepti sisälsi käyttäjien haastatteluihin perustuvan näkemyksen palvelun keskeisestä ideasta, ja se kuvattiin Suomen Ladun työntekijän, paikallisyhdistyksen edustajan sekä nuoren henkilöjäsenen näkökulmista.

Tutkimus tehtiin palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä ja erilaisia visualisointityökaluja hyödyntämällä. Kehittämistyössä hyödynnettiin myös tulevaisuusajattelua ja ennakointityökaluja. Opinnäytetyöprosessi oli todiste palvelumuotoilun soveltuvuudesta järjestön digitaalisten palveluiden kehittämiseen, ja se laajensi Suomen Ladun ymmärrystä digitaalisten palveluiden asiakas-/käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta. Opinnäytetyö auttaa järjestöä kehittämään jäsenpalvelujärjestelmäänsä opinnäytetyössä hankitun asiakas-/käyttäjäymmärryksen pohjalta. Lisäksi työn tuottaman ymmärryksen toivotaan edistävän Suomen Ladun vetovoimaisuutta kattojärjestönä sekä kykyä houkutella uusia jäseniä ja vapaaehtoisia toimintaan myös tulevaisuudessa.

Tutustu opinnäytetyöhön "Keskusjärjestön digitaalisen palvelujärjestelmän kehittäminen muotoilu- ja tulevaisuusajattelun" avulla Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Karoliina Sysiö
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, YAMK
Puh. 050 344 72 83