Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Nuorten kunnioittava kohtaaminen ja kokemusasiantuntijuus tukee rikos- ja päihdekierteistä irrottautumista

Julia Saarholmin YAMK-opinnäytetyö tuo esiin vakavia väkivaltarikoksia tehneiden nuorien tarinoita ja haastaa aikuiset kohtaamaan nuoret arvostavasti.

Nuorten vakava väkivaltarikollisuus on ollut voimakkaasti esillä julkisessa keskustelussa syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Laurean Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen YAMK -koulutuksen opiskelijan Julia Saarholmin opinnäyte tuo esiin vakavia väkivaltarikoksia tehneiden nuorten tarinoita rikosten tekemisestä ja niistä irrottautumisesta. Lisäksi opinnäytetyö tuo esiin nuorten kokemuksia viranomaisten ja muiden toimijoiden kohtaamisista ja puuttumisesta. Opinnäytetyö toteutettiin haastattelemalla elämänpolullisesti kuutta vakavia väkivaltarikoksia tehnyttä nuorta.

Rikollisuus näyttäytyy ryhmäilmiönä

Opinnäytetyössä nuorten tekemä rikollisuus näyttäytyy ryhmäilmiönä, jossa rikokset useimmiten tehdään porukassa ja selityksenä on oman paikan ja statuksen hakemista kaveriryhmässä. Päihteiden käyttö ja sen sekä hyvät että huonot puolet näkyvät nuorten arjessa.

Nuoret kertovat päihteiden käytön mm. helpottavan keskittymistä ja ajattelua, olevan mukavaa sosiaalista tekemistä ja tuovan rohkeutta. Osa nuorista kertoi samalla kamppailevansa päihderiippuvuuden kanssa ja päihteet ovat aiheuttaneet niin psyykkisiä, fyysisiä kuin sosiaalisia seurauksia, kuten ahdistavia harhoja, elämänhallinnan ja koulunkäynnin heikkenemistä sekä kavereiden menettämistä.

Kokemusasiantuntijuus tiedon ja tuen lähteenä

Viranomaisten ja ammattilaisten myönteisiin kohtaamisiin liittyy aikuisen rauhallisuus ja kuunteleva sekä kannustava ote. Pelkästään nuoren rikos- tai päihdekäyttäytymiseen puuttuminen, nuorten syyllistäminen ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset päätöksenteossa eivät tukeneet luottamuksen rakentumista nuorten ja aikuisten välille.

Sekä nuoren että työntekijän omakohtainen kokemus rikos- ja päihdekierteestä ilmeni nuoren kertomuksissa arvostettavana ja hyödyllisenä tiedon ja tuen lähteenä. Opinnäytetyö haastaa aikuisia kohtaamaan nuoria teoistaan huolimatta arvostavasti sekä pohtimaan koulutettujen kokemusasiantuntijoiden vahvempaa hyödyntämistä osana nuorten palveluita.

Opinnäytteen ja myönteisten kokemusasiantuntija-ammattilainen -työparikokeilujen innoittamana Aseman Lapset ry haki STEA:lta rahoitusta Ripa-hankkeelle, jossa Keijo koulutetut kokemusasiantuntijat palkataan kehittämään yhteistyössä Aseman Lapset ry:n, Helsingin lastensuojelun ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa nuorten rikos- ja päihdekierteiden parissa tehtävää työtä.

Tutustu Julia Saarholmin opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Julia Saarholm
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, YAMK
etunimi.sukunimi@asemanlapset.fi